Sökning: "obstetrik och gynekologi"

Visar resultat 1 - 5 av 319 avhandlingar innehållade orden obstetrik och gynekologi.

 1. 1. Behavioral effects of female sex steroid hormones models of PMS and PMDD in Wistar rats

  Detta är en avhandling från Umaå : Department of Clinical Sciences, Division of Obstetrics and Gynecology

  Författare :Magnus Löfgren; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; PMS; PMDD; rats; progesterone; estradiol; behavior; individual response; stress interaction; tolerance; withdrawal; learning and memory; anxiety.; PHARMACY Biological research on drug dependence; FARMACI Biologisk beroendeforskning; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Endocrinology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Endokrinologi; MEDICINE Surgery Obstetrics and women s diseases Obstetrics and gynaecology; MEDICIN Kirurgi Obstetrik och kvinnosjukdomar Obstetrik och gynekologi; MEDICINE Physiology and pharmacology Pharmacological research; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Farmakologisk forskning; VETERINARY MEDICINE Obstetrics and gynaecology; VETERINÄRMEDICIN Obstetrik och gynekologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology;

  Sammanfattning : Background Animal models can be used to mimic human conditions of psychopathology, and also as pre-clinical models to evaluate candidate drugs. With hormonal treatment it is possible to produce behavior in the rat which corresponds to the mental symptoms of pre-menstrual syndrome (PMS), and pre-menstrual dysphoric disorder (PMDD). LÄS MER

 2. 2. Genuine Caring in Caring for the Genuine Childbearing and high risk as experienced by women and midwives

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marie Berg; Uppsala universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Surgery Obstetrics and women s diseases; MEDICIN Kirurgi Obstetrik och kvinnosjukdomar; Obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology; Obstetrics and gynaecology; High risk; childbearing; pregnancy; childbirth experience; midwifery; lifeworld research; phenomenology; hermeneutics; motherhood; birth plan; caring relationsship; Obstetrik och kvinnosjukdomar; caring relationship.;

  Sammanfattning : The experience of pregnancy and childbirth is a central life event with special implications for women at high risk. This thesis describes the meaning of pregnancy, childbirth and midwifery care in four qualitative interview studies based on the lifeworld theory. Women were interviewed during pregnancy and within one week after childbirth. LÄS MER

 3. 3. Growth factor regulation of the urokinase plasminogen activator (uPA) system in human endometrium, and the significance of uPA receptor activation in endometrial angiogenesis

  Detta är en avhandling från Institutionen för Obstetrik och gynekologi, Universitetssjukhuset, 22185 Lund

  Författare :Tove Sandberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrics; endothelial cell migration; angiogenesis; uPA:PAI-1 complex; uPAR; TGF-beta; PAI-1; EGF; uPA; Growth factor; gynaecology; andrology; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen studerar tillväxtfaktorernas reglering av uPA-systemet i endometriet, och betydelsen av uPA-receptorns (uPAR) aktivering i den endometriella angiogenesen. Tillväxtfaktorer är polypeptider, vilka fungerar som signalmolekyler i cellernas kommunikation. LÄS MER

 4. 4. PLASMA PROTEINS IN NORMAL AND PREECLAMPTIC PREGNANCY

  Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Författare :Karl Kristensen; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gynaecology; andrology; reproduction; sexuality; Obstetrik; Obstetrics; pregnancy; renal function; serum amyloid A protein; Clinical chemistry; Klinisk kemi; preeclampsia; beta-2 microglobulin; C-reactive protein; cystatin C; inflammation; placenta; beta trace protein; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Havandeskapsförgiftning (preeklampsi) är ett allvarligt risktillstånd som uppkommer vid 1.5-2.0 % av alla graviditeter och sjukdomen är en av de största orsakerna till mödra- och barndödlighet i världen. LÄS MER

 5. 5. Nitric oxide synthase in female reproductive and urinary organs: Hormonal regulation and functional significance

  Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Författare :Jassim Al-Hijji; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gynaecology; Obstetrics; estrogen; trophoblast; placenta; vagina; Nitric oxide; uterus; ovarian steroids; andrology; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nobelpriset i fysiologi och medicin 1998 gick till tre forskare från USA som gjort forskningsinsatser för upptäckten av kväveoxid (NO) vilket är en viktig signalsubstans i våra kroppar. Upptäckten av att en så liten molekyl som NO har så många funktioner i kroppen anses som en av de mest överraskande i medicinhistorien. LÄS MER