Sökning: "Two-dimensional ultrasound"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden Two-dimensional ultrasound.

 1. 1. Ultrasound prediction of large fetuses. Epidemiological and clinical investigations

  Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Författare :Gun Lindell; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Two-dimensional ultrasound; three-dimensional ultrasound; fetus; intrauterine growth; maternal characteristic; large-for-gestational age; antenatal calculation; Bayesian theorem; fetal weight; estimation; post-term fetus; fetal macrosomia;

  Sammanfattning : The proportions of newborns with a birth weight (BW) >4,000 g and of macrosomic newborns (BW >4,500 g) have increased during the last two decades, parallel with an increasing maternal pre-pregnancy body mass index (BMI) and age at the time for pregnancy. Delivery of a large fetus, especially >4,500 g might cause perinatal complications for both the mother and her child. LÄS MER

 2. 2. On perfusion estimation using ultrasound

  Detta är en avhandling från Department of Electrical Measurements, Lund University

  Författare :Tomas Jansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Instrumentation technology; Speckle; Artifacts; Perfusion; Ultrasound; Doppler; Mät- och instrumenteringsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar analys och förbättringar av en metod att mäta blödgenomströmning i vävnad med kontinuerlig ultraljudsdoppler. Tidigare har stora variationer i detekterat perfusionsvärde observerats som en effekt av speckle, eller våginterferens. LÄS MER

 3. 3. Quantification and Visualization of Cardiovascular Function using Ultrasound

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Matilda Larsson; KTH.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ultrasound; Tissue Doppler imaging; Speckle tracking imaging; cardiovascular function; visualization; quantification; TECHNOLOGY Other technology Medical engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Medicinsk teknik;

  Sammanfattning : There is a large need for accurate methods detecting cardiovascular diseases, since they are one of the leading causes of mortality in the world, accounting for 29.3% of all deaths. LÄS MER

 4. 4. Three-dimensional ultrasound studies of normal and abnormal ovaries

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Ligita Jokubkiene; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ovary; ovarian follicle; ovarian neoplasms; ultrasonography; three-dimensional imaging; Doppler ultrasound imaging; vascular morphology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Äggstockarna genomgår förändringar under en normal menstruationscykel. I samband med tumörväxt i äggstockarna utvecklas nya blodkärl. Dessa förändringar kan upptäckas med både tvådimensionellt (2D) och tredimensionellt (3D) gråskale- och Doppler-ultraljud. LÄS MER

 5. 5. The use of ultrasound in the prediction of endometrial cancer in women with postmenopausal bleeding

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Gina Opolskiene; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; endometrial neoplasms; ultrasonography; postmenopause; Doppler ultrasound;

  Sammanfattning : The aim of the work presented in this thesis was to identify the ultrasound methods and ultrasound features that are most useful for the prediction of endometrial cancer in patients with postmenopausal bleeding and sonographic endometrial thickness 4.5 mm or more. LÄS MER