Sökning: "Klinisk neurofysiologi"

Visar resultat 1 - 5 av 82 avhandlingar innehållade orden Klinisk neurofysiologi.

 1. 1. Methodological aspects and usefulness of Quantitative Sensory Testing in early small fiber polyneuropathy a clinical study in Swedish hereditary transthyretin amyloidosis patients

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Victoria Heldestad; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Amyloidosis; cold thresholds; heart rate variability; method-of-limits; quantitative sensory testing; transthyretine; warm thresholds; Clinical Neurophysiology; klinisk neurofysiologi;

  Sammanfattning : Generalised polyneuropathy (PNP) is a common cause to neurological impairment, and may be an early symptom of a severe systemic disease. One such illness is hereditary transthyretin (TTR) amyloidosis (ATTR), a progressive fatal disorder caused by a mutation on the TTR gene. LÄS MER

 2. 2. Source localisation of epileptiform activity in epilepsy of temporal lobe origin

  Detta är en avhandling från Clinical Neurophysiology

  Författare :Göran Lantz; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; frequency analysis; ictal; singe photon emission computed tomography; volume conduction; extracranial; intracranial; LORETA; dipole; source localisation; epilepsy; mesolimbic; Fast Fourier Transform; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : In patients with drug resistant partial epilepsy, who are under consideration for epilepsy surgery, interictal and ictal EEG recorded with extracranial electrodes plays an important role in the localisation of the seizure onset area. During the past years, methods have been developed, which can be used to estimate the location of the source of epileptiform activity in the brain from extracranial EEG data. LÄS MER

 3. 3. Specific language impairment: Neurophysiological studies of children and their parents

  Detta är en avhandling från M. Ors. Department of Clinical Neurosciences, Division of Clinical Neurophysiology, Lund University Hospital, S-221 85 LUND Sweden

  Författare :Marianne Ors; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SPECT; neuropsykologi; neurofysiologi; N400; P300; P3; N1; ERPs; event-related brain potentials; children; developmental language delay; Specific language impairment; language disorder; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Specifik språkstörning är ett tillstånd som kännetecknas av en avvikande tal- och språkstörning hos ett i övrigt friskt och normalutvecklat barn. Tillståndet beror således inte på en allmänt försenad utveckling, hörselnedsättning, uppenbar neurologisk eller psykisk sjukdom. LÄS MER

 4. 4. Muscle Wasting in a Rat ICU Model Underlying Mechanisms and Specific Intervention Strategies

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Heba Salah; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; BGP-15; critical illness myopathy; janus kinase; intensive care unit; mechanical loading; muscle wasting; signal Transducer and Activator of Transcription; ventilator-induced diaphragm dysfunction; Anestesiologi och intensivvård; Anaesthesiology and Intensive Care; Clinical Neurophysiology; Klinisk neurofysiologi;

  Sammanfattning : Critical care has undergone several developments in the recent years leading to improved survival. However, acquired muscle weakness in the intensive care unit (ICU) is an important complication that affects severely ill patients and can prolong their ICU stay. LÄS MER

 5. 5. Electroencephalography for neurological prognostication after cardiac arrest

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Division of Clinical Neurophysiology, Lund University

  Författare :Erik Westhall; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; EEG; Interrater variability; Brain injury; Cardiac arrest; Hypothermia; Prognosis; Outcome;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärt-kärlsjukdom är en av västvärldens stora folksjukdomar. I Sverige drabbas årligen cirka 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp. Den vanligaste orsaken är att en akut hjärtinfarkt orsakar ett ”elektriskt kaos” i hjärtat. LÄS MER