Sökning: "kunskapssyn"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade ordet kunskapssyn.

 1. 1. Kvinnors kunskapssyn och lärandestrategier? : En studie av tjugosju kvinnliga socionomstuderande

  Författare :Pia Westin Hellertz; Harald Swedner; Lars Oscarsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kvinnors kunskapssyn; kvinnors lärande; feministisk pedagogik; feministisk didaktik; socionomutbildningen; professionsutbildning; Social work; Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker inledningsvis socionomutbildningen ur ett historiskt könsperspektiv; en yrkesförberedande utbildning som genom inträdet i universitetets organisation och strukturer och genom utvecklingen av det akademiska ämnet 'socialt arbete' successivt akademiserats på de traditionella villkor som format akademin genom århundraden, villkor som utvecklats av män för mäns bildning, samtidigt som de socionomstuderande kvinnorna utgör 82% av undervisningsgrupperna. Forskningen i socialt arbete har maskuliniserats genom att professorer och forskare i huvudsak är män. LÄS MER

 2. 2. "Kunskap är vad du vet, och vet du inte kan du alltid googla!" : elevers epistemic beliefs i naturvetenskaplig undervisningskontext

  Författare :Maria Lindfors; Mikael Winberg; Ewa Bergqvist; Shirley Simon; Ivar Bråten; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; problemlösning; kunskapssyn; lärandemål; lärandemiljö; simulering; motivation; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : One important goal of science education is to help students develop an adequate understanding of what science is and how it is done. An understanding of science includes epistemic beliefs, that is, individuals’ beliefs about the nature of knowledge, how knowledge is constructed, and how knowledge can be justified. LÄS MER

 3. 3. Rätt mätt på prov : Om validering av bedömningar i skolan

  Författare :Peter Nyström; Widar Henriksson; Gunnar Gjone; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik; bedömning; validitet; läroplan; kunskapssyn; Education; Pedagogik; Education; pedagogik;

  Sammanfattning : The thesis focuses on validation as a process whereby the quality of educational assessments can be evaluated. On the basis of Messick’s (1989) validity concept, which takes consequences as well as inferences of assessment results into account, a model for validation is described. LÄS MER

 4. 4. Prov och bedömning i samhällskunskap : En analys av gymnasielärares skriftliga prov

  Författare :Christina Odenstad; Astrid Pettersson; Kenneth Nordgren; Malin Stegmann McCallion; Agneta Bronäs; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; test; assessment; social science; didactic; curriculum; prov; bedömning; samhällskunskap; ämnesdidaktik; läroplan; kunskapssyn; ämnessyn; trappstegstänkande; studie- och yrkesförberedande program; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This study focuses on tests and assessment in social science in the upper secondary school in Sweden. Testing has an effect on how students learn and on the information and knowledge they retain. Different forms of examination encourage different styles of learning and the type of test used also influence the perception students have on a subject. LÄS MER

 5. 5. Miljoner och my : kunskapssyn och tänkande på en verkstadsindustri

  Författare :Eva Fägerborg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Volvo lastvagnar komponenter; Köping; Volvo lastvagnar komponenter; Företagskultur; Industriarbete; Kompetensutveckling; Verkstadsindustri;

  Sammanfattning : .... LÄS MER