Sökning: "Agneta Bronäs"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Agneta Bronäs.

 1. 1. Demokratins ansikte en jämförande studie av demokratibilder i tyska och svenska samhällskunskapsböcker för gymnasiet

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Agneta Bronäs; Staffan Selander; Svein Lorentzen; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Images of democracy; Textbooks in Social Science; Dialogue and Monologue; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to compare German and Swedish textbooks in socialscience focused on how democracy takes form in the text. What kind ofrepresentations appears through texts and illustrations? What is said and how is itsaid? What is emphasized? What is excluded? How does the text present differentconcepts and relate them to democracy? The study also focuses on how knowledgeand learning is described and to whom the text is addressed. LÄS MER

 2. 2. Samhällskunskap i ett föränderligt samhälle Medborgarkompetenser och didaktiska utmaningar

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Emmy Jonasson Ring; Hans Lödén; Agneta Bronäs; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; autonomy; citizenship education; civic skills; civic competences; civics; critical thinking; perspective-taking; reflexivitiy; social studies teaching; students experience and initiative; Samhällskunskap; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : Citizens of today’s society are expected to be able to evaluate, make choices, take responsibility and act independently locally, nationally and globally in order to participate in both formal and informal political systems. This study contributes to the research on Civics Education (Social Studies) by examining how teachers, working in the grades 7-9, meet contemporary society in their civics teaching. LÄS MER

 3. 3. ATT RYMMAS INOM SITT FRIUTRYMME Om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och undervisning

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Anna Karlefjärd; Hans Lödén; Johan Samuelsson; Agneta Bronäs; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Civics; civics teaching; civics didactics; street-level bureaucrats; autonomy; knowledge base; comprehension; transformation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore and analyze experienced teachers understanding, as well as transformation, of the school subject civics. The study has focused on the content, methods, and evaluation of the education taking place in the class room as described by the teachers themselves. LÄS MER

 4. 4. Prov och bedömning i samhällskunskap En analys av gymnasielärares skriftliga prov

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Christina Odenstad; Astrid Pettersson; Kenneth Nordgren; Malin Stegmann McCallion; Agneta Bronäs; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; test; assessment; social science; didactic; curriculum; prov; bedömning; samhällskunskap; ämnesdidaktik; läroplan; kunskapssyn; ämnessyn; trappstegstänkande; studie- och yrkesförberedande program; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This study focuses on tests and assessment in social science in the upper secondary school in Sweden. Testing has an effect on how students learn and on the information and knowledge they retain. Different forms of examination encourage different styles of learning and the type of test used also influence the perception students have on a subject. LÄS MER