Sökning: "ämnessyn"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet ämnessyn.

  1. 1. Prov och bedömning i samhällskunskap En analys av gymnasielärares skriftliga prov

    Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

    Författare :Christina Odenstad; Astrid Pettersson; Kenneth Nordgren; Malin Stegmann McCallion; Agneta Bronäs; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; test; assessment; social science; didactic; curriculum; prov; bedömning; samhällskunskap; ämnesdidaktik; läroplan; kunskapssyn; ämnessyn; trappstegstänkande; studie- och yrkesförberedande program; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statsvetenskap;

    Sammanfattning : This study focuses on tests and assessment in social science in the upper secondary school in Sweden. Testing has an effect on how students learn and on the information and knowledge they retain. Different forms of examination encourage different styles of learning and the type of test used also influence the perception students have on a subject. LÄS MER