Sökning: "simulering"

Visar resultat 1 - 5 av 214 avhandlingar innehållade ordet simulering.

 1. 1. Simulering som lärande inom prehospital akutsjukvård

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Anna Abelsson; Karlstads universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing Science; Omvårdnad; simulation; learning; nurse; high-energy trauma; ambulance; simulering; lärande; sjuksköterska; högenergitrauma; ambulans;

  Sammanfattning : Den prehospitala akutsjukvården är ett komplext kunskapsfält som innebär att vårdaren skall kunna bemöta patient och närstående, bedöma skada, sjukdom och den aktuella situationen samt avgöra vilka vårdåtgärder som skall prioriteras.Patientens lidande kan lindras genom att vårdaren tränar färdigheter i ett prehospitalt kontext. LÄS MER

 2. 2. Simulering i undervisning : en kritisk granskning av artificiell praktik i allmänutbildning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sverker Lindblad; Uppsala universitet.; [1976]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Metodrumsundervisning En kvalitativ studie av simulering inom vård- och omsorgsutbildning

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Ingela Leibring; Karlstads universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; simulation; clinical skills laboratory; licensed practical nurse; licensed vocational nurse; registered nurse; simulering; metodrum; undersköterska; legitimerad sjuksköterska; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om vårdlärares arbete med simulering av arbetsuppgifter i metodrum Ett metodrum kan ses som en hybrid mellan klassrum och sjukhussal. I denna skolmiljö övas arbetsuppgifter som förekommer inom vård och omsorg. LÄS MER

 4. 4. Övning ger färdighet? Lagarbete, riskhantering och känslor i brandmäns yrkesutbildning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Magnus Blondin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Firefighters; firefighter training; vocational training; real-life simulation; practical learning; practical understanding; technology; skill exercises; professional competence; teamwork; emotion work; learning field; boundary work; script; Brandmän; brandmannautbildning; yrkesutbildning; övning; realtidsövning; simulering; praktiskt lärande; färdighetsträning; teknik; meningsskapande; yrkeskunnande; yrkeskompetens; lagarbete; känslohantering; lärandefält; gränsarbete; skript;

  Sammanfattning : Brandmän arbetar i situationer av stark osäkerhet och risk. Ett fungerande lagarbete är en förutsättning för att de ska kunna hantera de faror som förekommer vid olyckor, samordna sin verksamhet, rädda byggnader och fordon, ta hand om drabbade människor och även undvika att själva bli skadade. LÄS MER

 5. 5. Numerical Modelling of Self-Compacting Concrete Flow Discrete and Continuous Approach

  Detta är en avhandling från Stockholm : US-AB

  Författare :Annika Gram; KTH.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SCC; rheology; Simulation of Flow; Simulering; Flöde; Självkompakterande Betong; Reologi; TECHNOLOGY Materials science Construction materials; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap Konstruktionsmaterial;

  Sammanfattning : With the advent of Self-Compacting Concrete (SCC) that flows freely, under the soleinfluence of gravity, the wish for hassle-free and predictable castings even in complexcases, spurged the simulation of concrete flow as a means to model and predictconcrete workability. To achieve complete and reliable form filling with smoothsurfaces of the concrete, the reinforced formwork geometry must be compatible withthe rheology of the fresh SCC. LÄS MER