Sökning: "simulering"

Visar resultat 1 - 5 av 265 avhandlingar innehållade ordet simulering.

 1. 1. Simulering som lärande inom prehospital akutsjukvård

  Författare :Anna Abelsson; Lillemor Lindwall; Björn-Ove Suserud; Ingrid Rystedt; Johan Berlin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; simulation; learning; nurse; high-energy trauma; ambulance; simulering; lärande; sjuksköterska; högenergitrauma; ambulans; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Den prehospitala akutsjukvården är ett komplext kunskapsfält som innebär att vårdaren skall kunna bemöta patient och närstående, bedöma skada, sjukdom och den aktuella situationen samt avgöra vilka vårdåtgärder som skall prioriteras.Patientens lidande kan lindras genom att vårdaren tränar färdigheter i ett prehospitalt kontext. LÄS MER

 2. 2. Simulering i undervisning : en kritisk granskning av artificiell praktik i allmänutbildning

  Författare :Sverker Lindblad; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Metodrumsundervisning : En kvalitativ studie av simulering inom vård- och omsorgsutbildning

  Författare :Ingela Leibring; Héctor Pérez Prieto; Marie Karlsson; Gun-Britt Wärvik; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; simulation; clinical skills laboratory; licensed practical nurse; licensed vocational nurse; registered nurse; simulering; metodrum; undersköterska; legitimerad sjuksköterska; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om vårdlärares arbete med simulering av arbetsuppgifter i metodrum Ett metodrum kan ses som en hybrid mellan klassrum och sjukhussal. I denna skolmiljö övas arbetsuppgifter som förekommer inom vård och omsorg. LÄS MER

 4. 4. CONCRETE FORM[ing]WORK : Design, Fabrication, Simulation and Correlation of Parametrically Patterned Flexible Formwork and Concrete

  Författare :Annie Locke Scherer; Oliver Tessmann; Jonas Runberger; Remo Pedreschi; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; concrete; flexible formwork; geometry; parametric patterning; craft; smocking; simulation; correlation; betong; flexibel formsättning; geometri; parametrisk mönsterkonstruktion; hantverk; smockning; simulering; korrelation; Architectural Technology; Arkitekturteknik;

  Sammanfattning : Concrete is one of the most commonly used construction materials, yet industrial fabrication continues to default to established standards of planar formwork and uniform cross-sections for the sake of simplicity and predictability. The research conducted within Concrete Form[ing]work explored alternative methods of producing concrete formwork with a simple, technical re-imagination of material: exchanging the familiar, i. LÄS MER

 5. 5. Plasticization of Biobased Polymers: A Combined Experimental and Simulation Approach

  Författare :Hüsamettin Deniz Özeren; Mikael S. Hedenqvist; Richard Olsson; Fritjof Nilsson; Kim Bolton; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; plasticization; starch; gluten; simulation; molecular dynamics; glycerol; mjukgörning; stärkelse; gluten; simulering; molekyldynamik; glycerol; Fiber- och polymervetenskap; Fibre and Polymer Science;

  Sammanfattning : The field of bio-based plastics has developed significantly in recent decades and there is an increasing demand for industries to shift from petrochemical to biobased polymers. Biobased polymers offer competitive properties, and in many cases have advantages in terms of cost. LÄS MER