Sökning: "didactic"

Visar resultat 1 - 5 av 223 avhandlingar innehållade ordet didactic.

 1. 1. Lärares digitala didaktik : En tematisk livshistorieansats om lärares didaktiska övertygelser, överväganden och val av digitala resurser

  Författare :Lena Gleisner Villasmil; Eva Hultin; Matilda Wiklund; Dan Åkerlund; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teachers’ life history; digital didactic; teachers’ beliefs; digital artefacts; school digitalization; sociocultural; didactic triangle; Utbildning och lärande; Education and Learning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute with knowledge from a close teachers’ perspective on how teachers' considerations and choice of digital artefactsfor teaching are related to didactic beliefs that are shaped and changed over time in teacher's professional life. A thematic life history approach is used in combination with a socio-cultural perspective and didactic starting points. LÄS MER

 2. 2. Den didaktiska fiktionen : Konstruktion av förebilder ur ett barn- och ungdomslitterärt perspektiv 1400–1750

  Författare :Lotta Paulin; Boel Westin; Anders Cullhed; Anna Nordenstam; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; children s literature; history of children s literature; literature for children and young adults; role model; literary didactics; didactics; medieval children s literature; early modern children s literature; literary history; gender; dominance; subject position; empowering; concepts of childhood; childhood; exempla; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : This thesis investigates the construction of role models, more specifically literary didactics and constructions of subject positions, in literary works with exemplary stories in Swedish 1400–1750, from the perspective of literature for children and young adults.Childhood concepts, didactic concepts and subject positions presented to the reader are analyzed from the point of view of dominance and dissonance between different characters and messages. LÄS MER

 3. 3. Tre lärodiktare : studier i Harry Martinsons, Gunnar Ekelöfs och Karl Vennbergs lyrik

  Författare :Marie Louise Ramnefalk; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Karl Vennberg 1910-1995; Gunnar Ekelöf 1907-1968; Harry Martinson 1904-1978; Svensk poesi historia 1900-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Didaktisk design med digitala resurser : En studie av kunskapsrepresentationer i en digitaliserad skola

  Författare :Anna Åkerfeldt; Anna-Lena Kempe; Staffan Selander; Sten Ludvigsen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; didactic design; designs for learning; knowledge; representations; digital resources; cultures of recognition; multimodality; didaktiks design; design för lärande; kunskap; representationer; digitala resurser; erkännandekulturer; multimodalitet; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : In digital-classroom practices, pupils design their learning processes in collaboration with their peers, employing different semiotic resources when representing signs of learning in a constant flow. There still remain differences, however, between learning practices and the way pupils are formally tested. LÄS MER

 5. 5. Food Safety Learning in Home and Consumer Studies : Teachers' and Students' Perspectives

  Författare :Marie Lange; Ingela Marklinder; Helen Göranzon; Chris Griffith; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Learning; Food safety; Education; Didactic; Risk; Food hygiene; Trust; Students ; Teachers ; Compulsory school; Kostvetenskap; Food; Nutrition and Dietetics;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to explore food safety as part of Home and consumer studies (HCS) education in Swedish compulsory school.Firstly, a nationwide web-based questionnaire was performed among HCS teachers to obtain an overall picture of their knowledge, behaviour and attitudes regarding food safety. LÄS MER