Sökning: "government training college"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden government training college.

 1. 1. Hantverksskicklighet och kreativitet Kontinuitet och förändring i en lokal textillärarutbildning 1955-2001

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Annelie Holmberg; Margareta Nockert; Sven Hartman; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Textile teacher education; textile craft; practical knowledge; higher education; creativity; change; continuity; Fackskola; government training college; Uppsala .; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap;

  Sammanfattning : The aim in this study is to investigate how the textile subjects in the education of teachers in textiles in Uppsala changed during the period 1955-2001. What has the introduction into the academic, scientific tradition meant for the textile education? The aim is to describe what developments occurred as a result of this influence on the subject area, by analyzing the causes and factors inherent in this process. LÄS MER

 2. 2. Hantverksskicklighet och kreativitet : Kontinuitet och förändring i en lokal textillärarutbildning 1955-2001

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Annelie Holmberg; Margareta Nockert; Sven Hartman; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Textile teacher education; textile craft; practical knowledge; higher education; creativity; change; continuity; Fackskola; government training college; Uppsala .; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap;

  Sammanfattning : The aim in this study is to investigate how the textile subjects in the education of teachers in textiles in Uppsala changed during the period 1955-2001. What has the introduction into the academic, scientific tradition meant for the textile education? The aim is to describe what developments occurred as a result of this influence on the subject area, by analyzing the causes and factors inherent in this process. LÄS MER