Sökning: "Carolina Överlien"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Carolina Överlien.

  1. 1. Girls on the Verge of Exploding? Voices on Sexual Abuse, Agency and Sexuality at a Youth Detention Home

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Carolina Överlien; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sexual abuse; youth detention home; agency; sexuality; institutional care; narrative; Socialt arbete; Sverige; behandling; sexuella övergrepp; sexualitet; flickor; unga kvinnor; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

    Sammanfattning : The present thesis investigates the dilemmas and difficulties the staff at a youth detention home encounter and struggle with when working with young women who are understood to be victims of sexual abuse. At the center of attention is talk about the problems of talking about sexual abuse and other difficult experiences. LÄS MER