Sökning: "eftervård"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet eftervård.

 1. 1. Särskilda ungdomshem och vårdkedjor Om ungdomar, kön, klass och etnicitet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet

  Författare :Maria Andersson Vogel; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; youth; anti-social behaviour; secure unit care; leaving care; aftercare; gender; class; ethnicity; ungdomar; normbrytande beteende; särskilda ungdomshem; eftervård; vårdkedjor; kön; klass; etnicitet; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis follows a group of youths placed in secure unit care who have participated in a chain-of-care project aiming to better plan their discharge and aftercare. The overall aim of the thesis is to link a detailed description of these young people with an analysis of the project they participated in, and to undertake one- and two-year follow-up studies. LÄS MER

 2. 2. Becoming a father Sources of information, birth preference, and experiences of childbirth and postnatal care

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Margareta Johansson; Mittuniversitetet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Birth experience; Fatherhood; Mode of birth; Postnatal care; Preference; Social support; Transition; Quality of care;

  Sammanfattning : The period of pregnancy and childbirth is an important and sensitive time for men’s upcoming parenthood. Research into fathers’ experiences of childbearing has received less attention compared to maternal experiences. LÄS MER

 3. 3. Confidence in Midwifery Midwifery students and midwives’ perspectives

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Lena Bäck; Mittuniversitetet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical Practice; Competence; Confidence; Knowledge; Learning; Midwifery; Midwifery education; Midwifery students; Barnmorskestudenter; Barnmorskeutbildning; Klinisk träning; Kompetens; Trygghet; Kunskap; Lärande;

  Sammanfattning : A confident midwife has an impact on a pregnant woman’s clinical outcome and birth experience. Knowledge acquisition, competence, and confidence develops over a lifetime and is of great importance in developing and forming personal skills and allowing the personal traits to grow and mature. LÄS MER

 4. 4. Compulsory treatment for alcohol use disorders: Clinical and methodological studies of treatment outcome

  Detta är en avhandling från Mejramvägen 105, 702 18 Örebro, Sweden

  Författare :Arne Gerdner; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Compulsory care; alcoholism; methodology; outcome; mortality; quasi-experimental; Pharmacological sciences; moderation.; abstinence; long-term survival; legislation; abscondings; outcome prediction; motivation; non-response; validity; 12-step; Alcoholism; involuntary care; compulsory commitment; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning på Svenska: Avhandlingen handlar om tvångsvård av alkoholister och presenterar såväl metodologiska som kliniska studier av behandlingsutfall. Innebörd av tvångsvård Alkoholister kan uppleva många olika typer av påtryckning för att gå in i behandling. LÄS MER

 5. 5. Patient Reported Outcomes and Orthopedic Surgery in Rheumatoid Arthritis

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Korosh Hekmat; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Rheumatoid Arthritis; Orthopaedic Surgery; Patient Reported Outcomes; Outcomes; Epidemiology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Ledgångsreumatism (Reumatoid Artrit, RA) leder hos många patienter till omfattande ledskador, vilket kan ge upphov till behov av operation. Med tillgång till nya och bättre läkemedel för behandling av RA förefaller behovet av reumakirurgiska operationer ha minskat, åtminstone för vissa typer av ingrepp. LÄS MER