Sökning: "Olin Wright"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Olin Wright.

  1. 1. Yrkesutbildning, klass & kunskap en studie om sociala och politiska implikationer av innehållets organisering i yrkesorienterad utbildning med fokus på 2011 års gymnasiereform

    Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

    Författare :Mattias Nylund; Andreas Fejes; [2013]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; curriculum theory; vocational education; class; education policy; knowledge; curriculum codes; upper-secondary school; Bernstein; Englund; Olin Wright; Pedagogik; Education;

    Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to critically contextualise the organization of content in Swedish upper-secondary vocational education by highlighting its social and political implications in relation to social class. Policy documents concerning the content of vocational education in Sweden from 1971 to 2011 serve as the main empirical source, with particular attention given to the reform of 2011 (Gy11). LÄS MER