Assimilated justice for the actors by the international core crimes : Towards a legitimate assimilated justice paradigm of criminal and restorative justice aims

Detta är en avhandling från Florence, Italy : European University Institute

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.