Sökning: "Ulrica Fritzson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ulrica Fritzson.

  1. 1. "Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödade henne..." : Om transformerande, rehumaniserande och försonande möjligheter för en skyldig människa, med utgångspunkt i Martin Bubers diskussioner kring existentiell skuld

    Författare :Ulrica Fritzson; Tros- och livsåskådningsvetenskap; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; skuld försoning förövare; rehumanisering Martin Buber; religionsfilosofi Paul Ricoeur Emmanuel Lévinas; Pollsmoorfängelset Sydafrika; Pumla Gobodo-Madikizela; asymmetri; narrativitet; fenomenologi;

    Sammanfattning : The present study is a philosophical reflection on Martin Buber´s concept, Existential Guilt. To be able to atone existential guilt you must, according to Buber, acknowledge, identify and confess your guilt, if possible, in front of the one you have harmed. LÄS MER