Sökning: "processrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 43 avhandlingar innehållade ordet processrätt.

 1. 1. Ett brott - två processer : Medling vid brott och unga lagöverträdare i straffprocessen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universtetstryckeri

  Författare :Linda Marklund; Hans Klette; Lottie Wahlin; Annika Rejmer; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Medling; processrätt; retributiv rättvsa; reparativ rättvisa; unga lagöverträdare; straffrätt; rättsprocessen; Medation; restorative justice; retributive justice; procedural justice; LAW JURISPRUDENCE Procedural law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Processrätt; Processrätt; Procedural Law;

  Sammanfattning : A crime and the two processes meeting the young offender is the core of this work. The aim has been to analyze the areas that seem problematic when mediation (restorative justice) and criminal procedure for young people have to interact. LÄS MER

 2. 2. Inhibition : om verkställighetsförbud m.m. i judiciell process, inom förvaltningsrätten och i utsökningsförfarande

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus förlag

  Författare :Hans Eklund; Per Henrik Lindblom; Bengt Lindell; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; inhibition; processrätt; förvaltningsrätt; förvaltningsprocessrätt; utsökningsrätt; verkställighetsförbud; Processrätt; Procedural Law;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Förvaltningsprocessen och rättegångsbalken

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Michaela Ribbing; Jane Reichel; Åsa Örnberg; Hans Eklund; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public administration; administrative procedure; administrative courts; the Administrative Court Procedure Act; the Code of Judicial Procedure; central characteristics of administrative procedure; Public Law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : The aim of the thesis Administrative procedure and the Code of Judicial Procedure is to analyse the role or function of the Code of Judicial Procedure in administrative procedure and the significance of administrative procedure in this regard.Public administration is of great importance in Swedish society and concerns personal and economic values that are important for citizens. LÄS MER

 4. 4. Parallella processer : En rättsvetenskaplig studie av riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure Förlag

  Författare :Anna Kaldal; Johanna Schiratzki; Christian Diesen; Clara Gumpert Hellner; Hans Eklund; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Best interest of the child; family law; administrative law; riskassessment; child abuse; victims of crime; custody disputes; child protection; LAW JURISPRUDENCE Procedural law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Processrätt; processrätt; Procedural Law;

  Sammanfattning : Crimes against children are among the most complicated. One of the reasons is high demand on the evidence in a criminal case. As a consequence, many alleged crimes may be difficult to solve. In order to protect the child from future harm, further legal processes might become necessary. LÄS MER

 5. 5. Begreppet domstol i EU-rätten : En studie av domstolsbegreppet i bestämmelserna om förhandsavgörande

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus Förlag AB

  Författare :Henrik Matz; Torbjörn Andersson; Carl Fredrik Bergström; Ulf Bernitz; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; domstol; domstolsbegreppet; artikel 267; fördraget om Europeiska unionens funktionssätt; förhandsavgörande; LAW JURISPRUDENCE Procedural law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Processrätt; Processrätt; Procedural Law;

  Sammanfattning : Begreppet domstol i EU-rätten. En studie av domstolsbegreppet i bestämmelserna om förhandsavgörande. The concept court or tribunal in EU law. A study of the concept court or tribunal in the preliminary rulings procedure. LÄS MER