Sökning: "straffrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 45 avhandlingar innehållade ordet straffrätt.

 1. 1. Straffrätt och kön

  Författare :Kerstin Berglund; Nils Jareborg; Per-Ole Träskman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Criminal law; Straffrätt; kvinnorätt; kvinnoforskning; genus; Sverige; straffrätt; våldtäkt; kvinnofrid; kriminalisering; brottsoffer; straffvärde; kränkning; straffrätt; straffrätt;

  Sammanfattning : This thesis starts in feminist theory and the debate on sex/gender and knowledge. There are two lines of inquiry, one in criminal law and one in feminist theory that interconnect throughout the book. Their common grounds are the depiction of the individual. LÄS MER

 2. 2. Straffrätt och territorium : studier i internationell straffrätt

  Författare :Per Falk; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Internationell straffrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Påföljdskonkurrens - problem och principer

  Författare :Magnus Ulväng; Nils Jareborg; Petter Asp; Dan Frände; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Criminal law; Straffrätt; Straffrätt; påföljdsbestämning; konkurrens; principer; Criminal law; Straffrätt; straffrätt; straffrätt;

  Sammanfattning : This is a thesis in criminal law concerning concurrence of crimes and principles of sentencing multiple offenders. Concurrence of crimes occurs in situations where more than one rule (or the same rule several times) can be applied on a certain case. LÄS MER

 4. 4. Oaktsamhet : studier i straffrätt

  Författare :Gillis Erenius; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Internationell rättslig hjälp i brottmål inom EU : Effektivitet v. rättssäkerhet

  Författare :Malin Thunberg Schunke; Nils Jareborg; Petter Asp; Iain Cameron; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Criminal law; Straffrätt; Internationell rättslig hjälp i brottmål; Internationell straffrätt; Internationell straffprocessrätt; Internationellt samarbete i brottmål; Internationellt straffrättsligt samarbete; Internationell rättslig hjälp och EU; Internationellt straffrättsligt samarbete och mänskliga rättigheter; Criminal law; Straffrätt;

  Sammanfattning : This is a thesis in criminal law that deals with questions concerning international judicial cooperation in criminal matters. The point of departure is the 1959 European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters. LÄS MER