Sökning: "straffrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 42 avhandlingar innehållade ordet straffrätt.

 1. 1. Straffrätt och kön

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus förlag

  Författare :Kerstin Berglund; Nils Jareborg; Per-Ole Träskman; [2007]
  Nyckelord :Criminal law; Straffrätt; kvinnorätt; kvinnoforskning; genus; Sverige; straffrätt; våldtäkt; kvinnofrid; kriminalisering; brottsoffer; straffvärde; kränkning; straffrätt; straffrätt;

  Sammanfattning : This thesis starts in feminist theory and the debate on sex/gender and knowledge. There are two lines of inquiry, one in criminal law and one in feminist theory that interconnect throughout the book. Their common grounds are the depiction of the individual. LÄS MER

 2. 2. Straffrätt och territorium : studier i internationell straffrätt

  Detta är en avhandling från Stockholm : Norstedt

  Författare :Per Falk; [1976]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internationell straffrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Villkor för utlämning

  Detta är en avhandling från Uppsala : xIustus Förlag AB

  Författare :Karin Påle; Nils Jareborg; Per-Ole Träskman; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Criminal law; Straffrätt; LAW JURISPRUDENCE Criminal law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Straffrätt; straffrätt; straffrätt;

  Sammanfattning : This is a thesis that deals with Swedish extradition law - more specifically with the requirements that must be fulfilled before Sweden, as the requested state, can grant extradition. Before dealing with these requirements the role of extradition law within the judicial system is examined. LÄS MER

 4. 4. Påföljdskonkurrens - problem och principer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus Förlag AB

  Författare :Magnus Ulväng; Nils Jareborg; Petter Asp; Dan Frände; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Criminal law; Straffrätt; Straffrätt; påföljdsbestämning; konkurrens; principer; LAW JURISPRUDENCE Criminal law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Straffrätt; straffrätt; straffrätt;

  Sammanfattning : This is a thesis in criminal law concerning concurrence of crimes and principles of sentencing multiple offenders. Concurrence of crimes occurs in situations where more than one rule (or the same rule several times) can be applied on a certain case. LÄS MER

 5. 5. Internationell rättslig hjälp i brottmål inom EU : Effektivitet v. rättssäkerhet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Juridiska institutionen

  Författare :Malin Thunberg Schunke; Nils Jareborg; Petter Asp; Iain Cameron; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Criminal law; Straffrätt; Internationell rättslig hjälp i brottmål; Internationell straffrätt; Internationell straffprocessrätt; Internationellt samarbete i brottmål; Internationellt straffrättsligt samarbete; Internationell rättslig hjälp och EU; Internationellt straffrättsligt samarbete och mänskliga rättigheter; LAW JURISPRUDENCE Criminal law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Straffrätt;

  Sammanfattning : This is a thesis in criminal law that deals with questions concerning international judicial cooperation in criminal matters. The point of departure is the 1959 European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters. LÄS MER