Sökning: "Arendt"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade ordet Arendt.

 1. 1. Speaking the Anachronisms Arendt, Politics, Temporality

  Detta är en avhandling från Uppsala : Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Frida Buhre; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Rhetoric; Phenomenology; Temporality; Political theory; Arendt; Rhetoric; Retorik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kaj Anderssons Morgonbris kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Eva Ekstrand; Högskolan i Gävle.; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; modernitet; storytelling; aktiv journalistik; socialdemokrati; organisationspress; fotografi; anti-fascism; konsumentkampanj; husmorssemester; fri tid; Hannah Arendt; modernity; housewife holiday; free time; Arendt; active journalism; social democracy; organisational press; photography; anti fascism; consumer campaign;

  Sammanfattning : Under trettiotalet moderniserades de svenska hemmen som ett resultat av en omfattande reformverksamhet på det sociala området. Med moderniseringen frigjordes tid från hushållssysslorna och frågan var hur den tiden skulle användas. I avhandlingen betyder fri tid inte bara arbetsfri tid utan också fri tanketid, tid för fritt tänkande. LÄS MER

 3. 3. Speaking Other Times : Hannah Arendt and the Temporality of Politics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Literature

  Författare :Frida Buhre; Ann Öhrberg; Patrik Mehrens; Peg Birmingham; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Rhetorical Theory; Hannah Arendt; Temporality; Political Imaginaries; Continental Philosophy; Rhetoric; Retorik; Filosofi; Philosophy;

  Sammanfattning : Political rhetoric frequently utilizes imaginaries of time. Ideas of an eternally sanctioned principle, a historical tradition, a future to come, or a radical change in the present are all part of the temporal toolkit of political rhetoric. LÄS MER

 4. 4. Spaces of appearance Intergenerational and interspecies relations in the Anthropocene

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Child and Youth Studies, Stockholm University

  Författare :Elisabeth Kring; Stockholms universitet.; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children; generations; species; the environment; appearance; temporality; political action; the acting body-subject; school strike for the climate; Arendt; Merleau-Ponty; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : The thesis brings together childhood studies and the problems of environmental degradation and climate change. It focuses on intergenerational and interspecies relations and aspects connected to environmental sustainability. LÄS MER

 5. 5. Judging in the Public Realm A Kantian Approach to the Deliberative Concept of Ethico-Political Judgment and an Inquiry into Public Discourse on Prenatal Diagnosis

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Cornelis Dekker; Anders Nordgren; Marcus Düwell; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Formation of judgment; faculty of judgment; ethics; politics; normative reasons; deliberative practice; impartiality; public sphere; public discourse; public deliberation; prenatal diagnosis; prenatal screening; Kant; Arendt; Habermas; Engelhardt; Sweden; the Netherlands; Bedömning; omdömesförmåga; etik; politik; normativa skäl; deliberation; opartiskhet; offentlig sfär; offentlig samtal; fosterdiagnostik; Kant; Arendt; Habermas; Engelhardt; Sverige; Nederländerna; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis discusses how to enhance the public discussion of moral and political questions. Enhancing public ‘deliberation’ is desirable since it provides citizens with influence, it enables coming to an understanding, and it ensures legitimacy. LÄS MER