Sökning: "transference"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade ordet transference.

 1. 1. Kvalitetsstyrning i psykiatrisk narkomanvård - Effekter på personal och patienter

  Författare :Mats Fridell; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; personalomsättning; långtidsuppföljning; kvasi-experimentell studie; Organisation; effekter; måluppfyllelse; psykisk störning; Quality Management; Management by objectives MBO ; Leadership; Work Satisfaction; Psychopathology; Psychodynamics; Transference; Counter-transference; Treatment effectiveness; Turnover; Absenteeism; Burnout; Drug abuse treatment; personalomsättning; långtidsuppföljning; kvasi-experimentell studie; Organisation; effekter; måluppfyllelse; psykisk störning;

  Sammanfattning : Quasi-experimental study of effects of an organizational intervention on staff and patients over a 8 year perspective; Before, under and after an organizational change. Effects on staff are staff-turnover, fatigue and burnout (n=268) on Three wards including the intervention ward. LÄS MER

 2. 2. Tres lecturas de las novelas de Mario Vargas Llosa : interpretación psicoanalítica de la producción novelesca de un autor

  Författare :Petter Jonsson; Spanska; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; meta reading.; literary analysis; different readings; Structural psychoanalysis; Latin-American literature; hermeneutics; psychoanalytic literary criticism; transference; Mario Vargas Llosa; Sigmund Freud; Jacques Lacan; Lacanian study; literary psychoanalysis; applied psychoanalysis; Psychoanalysis; literary interpretation;

  Sammanfattning : This doctoral thesis is a psychoanalytic interpretation of the novels of the Peruvian author Mario Vargas Llosa, and it explores these novels from three different perspectives, here called readings. The first perspective focuses on the literary techniques and the importance these may have for the interpretation of the content of the novels. LÄS MER

 3. 3. Metakognition och Internet : Om gymnasieelevers informationsanvändning vid arbete med Internet

  Författare :Martin Stigmar; Horst Löfgren; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Action research; high-school students; ICT; internal motivation; Internet; learning environment; media; metacognition; reproduction; SOLO-taxonomy; student participation; transference; use of information.; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : This thesis describes what happens when a group of high-school students practice their ability to reflect upon their learning (metacognitive training) and then solve tasks with information collected on the Internet. The overall aim of the thesis is to make an explorative investigation to find out if exercises of metacognitive type can support the use of information for high-school students in their work with the Internet. LÄS MER

 4. 4. Symbolfunktion och mening : En undersökning av den psykoanalytiska psykoterapins artegna väsen

  Författare :Hans Kaatari; Lars Jacobsson; Ellinor Salander Renberg; Gudrun Olsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :Psychiatry; psychoanalytic psychotherapy; symbolic function; free association; transference interpretation; Oedipus complex; the unconscious; psychosis; hermeneutics; praxis; reflexive research into appropriation of meaning; Psykiatri; Psychiatry; psykiatri;

  Sammanfattning : This work in two parts – entitled Symbolic Function and Meaning: An Investigation of the Species-Specific Essence of Psychoanalytic Psychotherapy – could be characterized as an interpretation of the above-mentioned therapy and the meaning of its particular experience. In the first part, besides a licentiate thesis, four topics are examined: the therapeutic framework, the transference – especially in neurotic form – and its interpretation, psychotherapy with borderline patients, and therapy with psychotics. LÄS MER

 5. 5. Syntes och design : Den intellektuelle politikern som konstnär

  Författare :Rune Gustafsson; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; the heritage of forms; individuation; artistic transference; conceptual histories; political design; frame reflection; integrative complexity; the intellectual politician; synthesis; design; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : A new theory on the intellectual politician, which has the ability to produce a designed type of problem-solving, has been developed from political science theory, cognitive theory as well as art theory. A cognitive concept, modified integrative complexity, consisting of four sub-concepts, frame reflection, differentiation, reframing and integration has been developed. LÄS MER