Sökning: "webbsidor"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet webbsidor.

 1. 1. Självpresentationernas logiker : en tematisk studie av gymnasieskolors identitetsskapande på webben

  Författare :Cia Gustrén; Pelle Snickars; Matilda Wiklund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Upper secondary school; self-presentations; websites; self-referential; identity-formation; thematic analysis; thematization; logics; social aspects; political aspects; fantasmatic aspects; Gymnasieskolor; självpresentationer; webbsidor; självtolkningar; identitetsskapande; identitetsformationer; logiker; sociala aspekter; politiska aspekter; fantasmatiska aspekter; medie- och kommunikationsvetenskap; media and communication studies;

  Sammanfattning : The aim of this licentiate thesis is to examine the means of self-presentation on the websites of 18 upper secondary schools in Sweden. This empirical material may be referred to as a kind of marketing since they render a highly idealized image of schools. LÄS MER

 2. 2. Självmord och Internet : Kommunikation om ett livsfarligt ämne

  Författare :Michael Westerlund; Ester Pollack; Terje Rasmussen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; suicide; internet; pro-suicide; suicide-preventive; webbsites; internet forums; självmord; internet; självmordsförespråkande; suicidpreventiv; webbsidor; internetforum; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; medie- och kommunikationsvetenskap; Communication Studies;

  Sammanfattning : With suicide still a taboo subject in contemporary society, websites and discussion forums on the Internet have become an important and controversial source of information. Through the Internet, the distinction between personal, intimate communication and public communication has blurred, which also has consequences for how the question of suicide is addressed in society. LÄS MER

 3. 3. Finding, extracting and exploiting structure in text and hypertext

  Författare :Ola Ågren; Jürgen Börstler; Frank Drewes; Maarten de Rijke; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Automatic propagation; CHiC; Data mining; Discrete data; Extraction; Hierarchies; ProT; Rank distribution; S²ProT; Spatial linking; Web mining; Web searching; Computer science; Datalogi; business data processing; administrativ databehandling;

  Sammanfattning : Data mining is a fast-developing field of study, using computations to either predict or describe large amounts of data. The increase in data produced each year goes hand in hand with this, requiring algorithms that are more and more efficient in order to find interesting information within a given time. LÄS MER

 4. 4. Inte den typ som gifter sig? : Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd

  Författare :Anna Adeniji; Nina Lykke; Wencke Mühleisen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender studies; feminist theory; cultural studies; media studies; marriage; heteronormativity; popular culture; television; gossip; celebrities; internet; academic creative writing; feminist methodology; Genusvetenskap; feministisk teori; kulturstudier; medievetenskap; äktenskap; heteronormativt; populärkultur; televsion; skvaller; celebriteter; internet; akademisk kreativitet skrivande; feministisk metodologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker frågan om äktenskapsmotstånd i dagens svenska samhälle, media och kultur. Boken belyser olika sätt att uttrycka äktenskapsmotstånd och vad det betyder att formulera feministisk kritik av normerande familjevärderingar. LÄS MER

 5. 5. Intranät : En ny arena för kommunikation och lärande

  Författare :Mats Heide; Institutionen för strategisk kommunikation; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; information and communication technology; Intranet; sense making; organizational learning; organizational communication; knowledge management; media; Press and communication sciences; media; Journalistik; kommunikation;

  Sammanfattning : During the 1990s, communication and learning attracted heightened attention in organizational contexts. Generally speaking, there is great faith in the significance of ICT for people’s learning. One form of technology which has had a great impact on Swedish organizations is the intranet. LÄS MER