Sökning: "Kerstin Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade orden Kerstin Johansson.

 1. 1. Gamla och nya frivillighetsformer : Äldreomsorgshybrider växer fram

  Författare :Mairon Johansson; Kerstin Gynnerstedt; Stina Johansson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociala frivilligorganisationer; äldreomsorg; frivilliga; volontärer; välfärdsmix; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The interest for voluntary services in elderly care has increased in recent years and some have claimed that new types have emerged within the field. What’s new with these types of services? This licentiate dissertation focuses on the relationship between voluntary services and local authority elderly care in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Surfer sur Internet : Étude des expressions et de la conceptualisation du déplacement virtuel sur Internet dans la lumière de la sémantique cognitive

  Författare :Conrad Johansson; Kerstin Johansson; Philippe Gréa; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; French language; conceptual integration; conceptual metaphor; primary metaphor; intentionality; Internet; interaction; surf; navigate; web; cyberspace; preposition; virtual; fictive motion; Franska; French language; Franska språket;

  Sammanfattning : This dissertation deals with fictive motion of Internet users on the Web, and especially with the French expression surfer sur Internet, i.e. to surf on the Internet. LÄS MER

 3. 3. Med relationen som redskap? : Om socialsekreterare, klientarbete och professionalitet i socialtjänsten

  Författare :Jessica Sjögren; Martin Börjeson; Kerstin Johansson; Kerstin Svensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social workers; social services; social worker-client relationship; professionalism; theorizing; Socionomer; socialtjänst; relationer; klientarbete; professionalitet; teoretisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att belysa hur socionomer talar om relationen och dess betydelse för klientarbete inom socialtjänsten. Relationen mellan socialarbetare och klient beskrivs ofta som ett kärnområde i socialt arbete, som ”praktikens hjärta”, men ämnet är också laddat i det sociala arbetet diskurs. LÄS MER

 4. 4. Barnlitteratur som medel och mål : Zhang Tianyi och den kinesiska barnlitteraturens utveckling

  Författare :Kerstin Johansson; Kinesiska; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; General and comparative literature; Chinese literature; children s literature; national forms; comparative literature; literary tradition; Languages and literatures of South and South-East Asia; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien; Chinese; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : This thesis investigates the origin of children's literature in China and traces its evolution in connection with the author Zhang Tianyi, who is officially considered as one of the forerunners of Chinese children's literature. Children's literature in China is a little studied field, although the sources for a study are abundant. LÄS MER

 5. 5. Speech and voice characteristics in multiple sclerosis and cervical spinal cord injury : descriptive studies and effects of respiratory training

  Författare :Kerstin Johansson; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; acoustic analysis;

  Sammanfattning : Introduction and aims: Respiratory function may be impaired in multiple sclerosis (MS) and cervical spinal cord injury (CSCI), but few studies have reported voice and speech data before and after respiratory training in MS and CSCI. The aims of these studies were therefore to provide a detailed description of voice and speech following CSCI, and to evaluate effects of glossopharyngeal breathing (glossopharyngeal pistoning for lung insufflation, GI) and expiratory muscle strength training (EMST) on respiration, voice and speech, and communication in individuals with MS or CSCI. LÄS MER