Sökning: "suicidpreventiv"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet suicidpreventiv.

  1. 1. Självmord och Internet : Kommunikation om ett livsfarligt ämne

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK), Stockholms universitet

    Författare :Michael Westerlund; Stockholms universitet.; [2010]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; suicide; internet; pro-suicide; suicide-preventive; webbsites; internet forums; självmord; internet; självmordsförespråkande; suicidpreventiv; webbsidor; internetforum; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Communication Studies; medie- och kommunikationsvetenskap;

    Sammanfattning : With suicide still a taboo subject in contemporary society, websites and discussion forums on the Internet have become an important and controversial source of information. Through the Internet, the distinction between personal, intimate communication and public communication has blurred, which also has consequences for how the question of suicide is addressed in society. LÄS MER