Sökning: "learning environment"

Visar resultat 1 - 5 av 684 avhandlingar innehållade orden learning environment.

 1. 1. Klassrummet som lärandemiljö : En klassrumsstudie om villkor för elevers lärande

  Författare :Anna Tegström; Jörgen From; Ulrika Widding; Ola Lindberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning environment; teachers; students; communication; learning; furnishing and teaching material;

  Sammanfattning : The overall aim of this licentiate thesis is to describe and analyze the interaction between the conditions for students’ learning in the context of ten-year-old students in two classrooms in Sweden. These conditions are delimited toward furnishing and teaching materials and teachers’ and students’ actions. LÄS MER

 2. 2. Modularization of the Learning Architecture : Supporting Learning Theories by Learning Technologies

  Författare :Fredrik Paulsson; Yngve Sundblad; Miguel Angel-Cecilia; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer Science; Technology Enhanced Learning; e-learning; Semantic Web; Service Orientation; Learning Object; Virtual Learning Environment; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : This thesis explores the role of modularity for achieving a better adaptation of learning technology to pedagogical requirements. In order to examine the interrelations that occur between pedagogy and computer science, a theoretical framework rooted in both fields is applied. LÄS MER

 3. 3. Adding Challenge to a Teachable Agent in a Virtual Learning Environment

  Författare :Camilla Kirkegaard; Agneta Gulz; Annika Silvervarg; Björn Johansson; Lena Pareto; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; educational technology; educational software; teachable agents; learning;

  Sammanfattning : The topic of this thesis concerns what happens when challenging behavior is added to a teachable agent in a virtual learning environment. The aim of adding challenging behavior to teachable agents is to encourage students to engage in learning behaviors, improve their motivation and engagement, which may result in a deeper level of comprehension and an improved learning experience. LÄS MER

 4. 4. Anställdas deltagande i läraktiviteter : En studie av arbetsplatslärande i ett industriföretag

  Författare :Maud Baumgarten; Eva Ellström; Robert Höghielm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :participation; motivation; learning activities; workplace learning; learning; industrial workers; regional development; deltagande; motivation; läraktiviteter; arbetsplatslärande; lärande; industrianställda; regional utveckling; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar en grupp industriarbetares deltagande i olika läraktiviteter på arbetsplatsen i samband med en organisationsförändring. Företaget var i behov av mångkunnig personal och organiserade därmed läraktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Designing Online Courses for Individual and Collaborative Learning : A study of a virtual learning environment based in Sri Lanka

  Författare :Thushani Weerasinghe; Robert Ramberg; Brian Hudson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Design-Based Research; Design Experiments; Online Learning; Instructional Design; Design Principles; Design Guidelines; Individual Learning; Collaborative Learning; Inquiry-Based Learning; Peer-Teaching; Computer and Systems Sciences; data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Online courses of distance learning programmes at universities are designed considering the characteristics and needs of their adult learners. Basically, there are two types of learners in an online course: individual learners and collaborative learners. LÄS MER