Sökning: "Lars Ekdahl"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Lars Ekdahl.

 1. 1. "Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här" : Retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik 1945-1981

  Författare :Jesper Johansson; Lars Olsson; Paulina de los Reyes; Mats Greiff; Lars Ekdahl; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Fångna i begreppen? : Revolution, tid och politik i svensk socialistisk press 1917–1924

  Författare :Karin Jonsson; Lars Ekdahl; Ylva Waldemarson; Lars Berggren; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Labour movement history; conceptual history; revolution; February revolution; October revolution; the Swedish revolution; political revolution; social revolution; world revolution; revolutionary; anarchism; social democracy; syndicalism; left socialism; reform; evolution; determinism; voluntarism; Judaeo-Christian metaphors; Arbetarrörelsens historia; begreppshistoria; revolution; februarirevolutionen; oktoberrevolutionen; den svenska revolutionen; politisk revolution; social revolution; världsrevolution; revolutionär; anarkism; socialdemokrati; syndikalism; vänstersocialism; reform; evolution; determinism; volontarism; judisk-kristna metaforer; Historical Studies; Historiska studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This thesis studies the uses of the concept of revolution in Swedish socialist press from 1917 to 1924. Political revolution and civil wars shook several countries. The Russian February and October Revolutions were soon followed by uprisings in countries such as Germany and Finland. LÄS MER

 3. 3. Arbete mot kapital : typografer och ny teknik - studier av Stockholms tryckeriindustri under det industriella genombrottet

  Författare :Lars Ekdahl; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arbetsorganisation; Arbete; Arbetsmarknad; Tryckerier-- historia -- Sverige -- 1800-talet -- 1900-talet; Industrihistoria-- Sverige -- 1800-talet -- 1900-talet; Typografer-- Sverige -- 1800-talet -- 1900-talet; Sverige-- Stockholm;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Frail and Elderly Hospital Patients : The Challenge of Participation in Medical Decision Making

  Författare :Anne Wissendorff Ekdahl; Maria Friedrichsen; Lars Andersson; Ulla Molander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: In research, patient participation in medical decision-making has been shown to be associated with higher patient satisfaction and improvement of treatment outcomes. But when it comes to patient participation when being old and frail there are pitfalls and the research in this area is sparse. LÄS MER

 5. 5. Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen

  Författare :Håkan Blomqvist; Lars Ekdahl; Alf W Johansson; Morten Thing; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; socialism; labour movement; whiteness; nationalism; race; civilisation; anti-semitism; History; Historia;

  Sammanfattning : Ideas of nationalism, race and anti-Semitism are usually connected to right wing ideology and politics. This thesis, however, is studying them in the context of the socialist labour movement. That a radical left wing patriotism, inspired by the French revolution, developed intertwined with workers’ internationalism is well known. LÄS MER