Sökning: "Åsa Linderborg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Åsa Linderborg.

  1. 1. Socialdemokraterna skriver historia : Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Åsa Linderborg; Uppsala universitet.; [2001]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; Swedish Social Democracy; 20th century; historiography; history of historiography; hegemony; identity; reformism; nationalism; science; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; historia; History;

    Sammanfattning : This is a historiographical study of how the Swedish Social Democracy has described both its own and Sweden's history during the period 1892-2000. The Social Democratic endeavour to attain hegemony and struggle for the public view of history is focused. LÄS MER