Sökning: "Teamwork"

Visar resultat 1 - 5 av 134 avhandlingar innehållade ordet Teamwork.

 1. 1. Human-automation teamwork : Current practices and future directions in air traffic control

  Författare :Åsa Svensson; Jonas Lundberg; Camilla Forsell; Niklas Rönnberg; Henrik Artman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This dissertation explores the topic of human-automation teamwork in Air Traffic Control (ATC). ATC is a high stakes environment where complex automation is being introduced while the human operator has the legal responsibility. LÄS MER

 2. 2. Communication and teamwork : Studies of the impact on quality of drug use in swedish nursing homes

  Författare :Ingrid Schmidt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmacy; nursing homes; elderly; drug use; psychotropics; quality; randomized controlled trial; multidisciplinary interventions; teams; communication; FARMACI; PHARMACY; FARMACI; Biopharmaceutics; biofarmaci;

  Sammanfattning : This thesis examines factors that affect the quality of drug-use practices in Swedish nursing homes.The analysis comprises six consecutive studies. LÄS MER

 3. 3. Övning ger färdighet? : Lagarbete, riskhantering och känslor i brandmäns yrkesutbildning

  Författare :Magnus Blondin; Boel Berner; Johan M Sanne; Roger Säljö; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Firefighters; firefighter training; vocational training; real-life simulation; practical learning; practical understanding; technology; skill exercises; professional competence; teamwork; emotion work; learning field; boundary work; script; Brandmän; brandmannautbildning; yrkesutbildning; övning; realtidsövning; simulering; praktiskt lärande; färdighetsträning; teknik; meningsskapande; yrkeskunnande; yrkeskompetens; lagarbete; känslohantering; lärandefält; gränsarbete; skript;

  Sammanfattning : Brandmän arbetar i situationer av stark osäkerhet och risk. Ett fungerande lagarbete är en förutsättning för att de ska kunna hantera de faror som förekommer vid olyckor, samordna sin verksamhet, rädda byggnader och fordon, ta hand om drabbade människor och även undvika att själva bli skadade. LÄS MER

 4. 4. Collaboration in Health and Social Care : Service User Participation and Teamwork in Interprofessional Clinical Microsystems

  Författare :Susanne Kvarnström; Elisabet Cedersund; Berith Hedberg; Boel Andersson-Gäre; Pirjo Nikander; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; consumer participation; collaboration; empowerment; microsystem; interprofessional; teamwork; service user participation; social citizenship.; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : This thesis addresses the relationship between citizens and the welfare state with a focus on the collaboration between service users and professionals in Swedish health and social care services. The overall aim of the thesis was to explore how professionals and service users experience collaboration in health and social care. LÄS MER

 5. 5. Aspects of teamwork and intraoperative factors in the operating room

  Författare :Sofia Erestam; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; operating room; non-technical skills; teamwork; intraoperative stress;

  Sammanfattning : The work in high-risk environments like an operating room is complex. The operating team consist of many professions with different tasks cooperating towards a common goal, the performance of safe surgery. The operating teams’ technical and non-technical skills may affect the surgical outcome. LÄS MER