Sökning: "interactive learning"

Visar resultat 1 - 5 av 141 avhandlingar innehållade orden interactive learning.

 1. 1. Narrative music towards an understanding of musical narrative functions in multimedia

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Johnny Wingstedt; Luleå tekniska universitet.; Interactive Institute.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; film music; game music; media music; musical conventions; musical parameters; narrative music; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : As the computer screen is replacing the book as the dominant medium for communication (Kress, 2003), questions about how meaning is constituted by the multimodal interaction of different media (including music) is becoming increasingly important in contemporary research of pedagogy, sociology and media studies. The overall aim with this licentiate thesis is to explore musical narrative functions as they appear in multimedia such as film and computer games. LÄS MER

 2. 2. Co-constructing Expertise Competence Development through Work-Integrated e-Learning in joint Industry-University Collaboration

  Detta är en avhandling från Trollhättan : University West

  Författare :Monika Hattinger; Högskolan Väst.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Competence Development; e-Learning design; Learning activities; Co-construction; Manufacturing industry; Expert knowledge; Knotworking; Expansive Transformation; Boundary crossing; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Informatik; Informatics;

  Sammanfattning : This thesis is inter-disciplinary and proceed from the ongoing challenges of the increased digitalization, automation and robotization that impact the manufacturing industry's emergent need of high-qualified practitioners. Digitalization also challenges universities to open up to external collaboration and to design blended e-learning targeting industry knowledge needs. LÄS MER

 3. 3. Lärande samspel för effektivitet En studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Annika Engström; Högskolan i Jönköping.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; organizational learning; interaction; communication; work groups; SME; effectiveness; Lärande; organisatoriskt lärande; samspel; kommunikation; arbetsgrupper; SME; effektivitet;

  Sammanfattning : En viktig arena för samspel kring känsliga gränssnitt (marknad – konstruktion – produktion) i industrin är olika möten där arbetsgrupper kommer samman kring uppgifter. Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om samspel som sker inom och mellan arbetsgrupper i deras hantering av uppgifter i mindre industriföretag (SME) och vilken betydelse samspelet har för lärande och effektivitet i verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Mellan "jag" och andra. Nätbaserade studentdialoger med argumentering och responsgivning för lärande

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lisbeth Amhag; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; distributed learning environments; web-based dialogues; learning communities; computer-mediated communication; interactive learning environments; cooperative collaborative learning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Cooperative collaborative learning; Computer-mediated communication; Distributed learning environments; Interactive learning environments; Learning communities;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om kvaliteten i studenters nätbaserade argumentering och responsgivning. Handlar det om vardagssamtal eller vetenskapliga diskussioner? Syftet är att undersöka om och i så fall hur studenters skriftliga, asynkrona dialoger bidrar till utveckling av kollektivt och individuellt lärande i en nätbaserad akademisk kontext. LÄS MER

 5. 5. Cognitive Interactive Robot Learning

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Benjamin Fonooni; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Learning from Demonstration; Imitation Learning; Human Robot Interaction; High-Level Behavior Learning; Shared Control; Cognitive Architectures; Cognitive Robotics; Priming; Computing Science; administrativ databehandling;

  Sammanfattning : Building general purpose autonomous robots that suit a wide range of user-specified applications, requires a leap from today's task-specific machines to more flexible and general ones. To achieve this goal, one should move from traditional preprogrammed robots to learning robots that easily can acquire new skills. LÄS MER