Sökning: "korrelation"

Visar resultat 1 - 5 av 121 avhandlingar innehållade ordet korrelation.

 1. 1. Förtröstans hermeneutik : Nathan Söderbloms lutheranvändning och traditionsbearbetningens problematik

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos & Norma bokförlag

  Författare :Anders Mogård; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; tradition; transformation of tradition; Martin Luther; Nathan Söderblom; correlation; trust; interpretation; suspicion; Friedrich Schleiermacher; David Tracy; hermeneutics; tradition; traditionsbearbetning; Martin Luther; Nathan Söderblom; korrelation; förtröstan; tolkning; misstänksamhet; Friedrich Schleiermacher; David Tracy; hermeneutik; Systematisk teologi med livsåskådningsforskning; Systematic Theology and Studies in Worldviews;

  Sammanfattning : Sayings about Christian tradition and its connection to the surrounding community and culture are in a higher degree made invisible in Swedish society today. This is due to a continuing move of secularization but also to the development of other understandings of tradition within a pluralistic society. LÄS MER

 2. 2. Mikrokosmos Förvaltare och Skapelsens Integritet, Den Teologiska Antropologin i Kyrkornas Världsråds JPIC-process med särskild hänsyn till skapelsens integritet

  Detta är en avhandling från Bo Brander, Kastanjegatan 19 D, 224 56 Lund, SWEDEN

  Författare :Bo Brander; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of the Christian church; Kristen teologi allmän; integrity of creation; creation; stewardship; steward; microcosm; anthropology; ecology; environment; ecumenic; sustainability; World Council of Churches; JPIC; Douglas John Hall; Paul Verghese; systematisk och praktisk ; Paulos Gregorios; systematic and practical Christian theology; General; Kristna kyrkans historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att diskutera de två antropologiska koncepten mikrokosmos och förvaltare var för sig i anslutning till Kyrkornas Världsråds så kallade JPIC-process, där JPIC står för ”justice”, ”peace” och ”the integrity of creation”, samt att slutligen med hjälp av en teologisk korrelationsmetod relatera de båda koncepten till varandra. Inledningskapitlet beskriver denna JPIC-process som väsentligen drevs mellan generalkapitlen i Vancouver 1983 och Canberra 1991. LÄS MER

 3. 3. Studies on Variability in Olanzapine Disposition

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Elisabeth Skogh; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Östergötlands Läns Landsting.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Schizophrenia and schizoaffective disorders are chronic conditions with a significant impact on many functions. Positive, negative, cognitive and motor symptoms appear in different degrees and constellations. Antipsychotics are of fundamental importance to reduce symptoms. LÄS MER

 4. 4. Outcome Assessment in Lumbar Spine Surgery

  Detta är en avhandling från Department of Orthopaedics, Lund University

  Författare :Gustavo Zanoli; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; traumatologi; Surgery; Skeleton; muscle system; rheumatology locomotion; Skelett; muskelsystem; reumatologi; Spinal stenosis; Disc; Questionnaire; Outcome assessment; Lumbar spine; Kirurgi; traumatology; orthopaedics; ortopedi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur man värderar resultat av kirurgisk behandling av ländryggens degenerativa åkommor är ett stort, komplext och delvis kontroversiellt ämne. Denna avhandling studerar resultatvärdering med olika metoder och instrument, huvudsakligen baserat på resultat från det nationella svenska ländryggskirurgiregistret. LÄS MER

 5. 5. Process Control and Simulation of Ferromagnetic Strip in the Power Transformers and Electrical Machines Applications Electric power systems

  Detta är en avhandling från Västerås, Sweden : Mälardalen University

  Författare :Kourosh Mousavi Takami; Mälardalens högskola.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Strip; electrical machines; transformer; cold rolling mills; process; automation; control; Band; elektriska maskiner; transformatorer; kallvalsningsverk; processautomation; reglerteknik; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electric power engineering; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elkraftteknik; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Sammanfattning : This thesis investigates optimization of the control of electrical and thermal equipment by using FEM and CFD modeling in combination with dynamic simulation models. The thesis focuses on the production of electrical strips and the control system with the aim of reducing losses and improving magnetic properties. LÄS MER