Sökning: "video feedback"

Visar resultat 1 - 5 av 58 avhandlingar innehållade orden video feedback.

 1. 1. Cykler och loopar i Salongen En studie av återkoppling i frisörklassrummet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Anna Öhman; Karlstads universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogiskt arbete; Educational Work; feedback; assessment; classroom; multimodal social semiotics; communication; vocational education; knowing; återkoppling; bedömning; yrkesutbildning; multimodal socialsemiotik; kommunikation; kunnande; klassrum; Feedback; Återkoppling;

  Sammanfattning : Baksidestext: Cykler och loopar i Salongen handlar om återkoppling i yrkesgymnasiet, närmare bestämt på hantverksprogrammets frisörutbildning. Återkoppling studeras genom videoobservationer av kommunikation mellan lärare och elev under pågående undervisning, där elever arbetar med olika hårvårdsbehandlingar på kunder. LÄS MER

 2. 2. Live Mobile Video Interaction Inventing and investigating technology, formats and applications

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Författare :Mudassar Ahmad Mughal; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; human computer interaction; liveness; live; ambient video; mobile webcasting; Computer and Systems Sciences; data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : The convergence of inexpensive video-enabled mobile phones, high-speed mobile data networks and ubiquitous sensing devices opens up a new design space called “live mobile video interaction”. It gives rise to a new genre of applications concerning live mobile video production, which can be seen as an instance of the said space. LÄS MER

 3. 3. Video-supported Interactive Learning for Movement Awareness a learning model for the individual development of movement performance among nursing students

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Sofia Backåberg; Linnéuniversitetet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Activity limitation; ergonomics; hermeneutics; interactive learning; musculoskeletal system; observational movement analysis; phenomenological hermeneutics; qualitative content analysis; reflection; video feedback; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Aim:  The overall aim of this thesis was to explore the development of a video-supported interactive learning model for movement awareness among nursing students.Methods:  Study I was a cross-sectional survey regarding prevalence and impact of musculoskeletal symptoms (MSS) among nursing students. LÄS MER

 4. 4. Learning from Giving Feedback Insights from EFL Writing Classrooms in a Swedish Lower Secondary School

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of English, Stockholm University

  Författare :Jessica Berggren; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; peer feedback; peer review; feedback training; EFL writing; revision changes; genre-based writing instruction; classroom research; kamratbedömning; formativ feedback; skrivande i främmande språk; genrebaserad skrivundervisning; klassrumsforskning; English; engelska;

  Sammanfattning : The present thesis aims to describe teenagers as peer reviewers and explore possible benefits of giving feedback. My study was carried out in two EFL classrooms in year eight in a Swedish lower secondary school, where the pupils were engaged with the written task to write an informative reply letter in English. LÄS MER

 5. 5. Understanding in Real-Time Communication Micro-Feedback and Meaning Repair in Face-to-Face and Video-Mediated Intercultural Interactions

  Detta är en avhandling från Göteborg : Brand Factory

  Författare :Anna Jia Gander; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Communication; understanding; micro-feedback; meaning repair; intercultural communication; face-to-face FTF ; video-mediated communication VMC ; multimodal communi-cation; activity type; relevance; contextualisation; inference; information sharing; sense-making;

  Sammanfattning : Human communication is profoundly social. In social activities, it is not uncommon that people are understood in many different ways, which may have various consequences for social and interpersonal communication. LÄS MER