Sökning: "David Brunt"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden David Brunt.

 1. 1. Supported housing in the community for persons with severe mental illness. Psychosocial environment, needs, quality of life and social network

  Författare :David Brunt; Lund Psykiatri; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; psychosomatics; klinisk psykologi; psykosomatik; clinical psychology; Psychiatry; needs for care; social network; quality of life; psychosocial environment; Supported housing; severe mental illness; Psykiatri;

  Sammanfattning : This study investigated psychosocial environment, needs, quality of life and social network for persons with severe mental illness in supported housing in the community. Eighty-three persons with severe mental illness living in three different types of housing setting accepted to participate in the interviews, which took place between December 1997 and April 2000. LÄS MER

 2. 2. Video-supported Interactive Learning for Movement Awareness : a learning model for the individual development of movement performance among nursing students

  Författare :Sofia Backåberg; Mikael Rask; Christina Gummesson; David Brunt; Jennifer Bullington; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Activity limitation; ergonomics; hermeneutics; interactive learning; musculoskeletal system; observational movement analysis; phenomenological hermeneutics; qualitative content analysis; reflection; video feedback; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Aim:  The overall aim of this thesis was to explore the development of a video-supported interactive learning model for movement awareness among nursing students.Methods:  Study I was a cross-sectional survey regarding prevalence and impact of musculoskeletal symptoms (MSS) among nursing students. LÄS MER

 3. 3. Vardagslivet i bostad med särskild service med institutionell prägel - en studie av personer med intellektuell funktionsnedsättning och personalens erfarenheter

  Författare :Leena Berlin Hallrup; David Brunt; Ella Danielson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adults with intellectual disabilities; care; care workers; ethnography; institutional care setting; Sweden; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : The general intention of recent Swedish legislation concerning adults with intellectual disabilities has been to provide care and support for this group in small settings in the community. It has been shown that adults with intellectual disabilities are better equipped to exert influence over their own care and support when living in group homes in the community and other forms of independent living as opposed to large institutional settings. LÄS MER

 4. 4. "Jag kan öppna fönstret när jag vill" : Boendesituationen för personer med psykisk funktionsnedsättning

  Författare :Rosita Brolin; David Brunt; Mikael Rask; Susanne Syrén; Anna Sandgren; Ove Hellzén; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; boende; boendestöd; boendetillfredsställelse; grundad teori; innehållsanalys; psykisk funktionsnedsättning; psykometri; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to explore and develop knowledge about the housing situation for people with psychiatric disabilities, based on the residents' perspectives.Methods: Three studies are based on a new Swedish questionnaire (SHPD) containing preconceived questions (Studies I-II) and two open-ended questions (Study III), while two studies are theory-generating (Studies IV-V). LÄS MER

 5. 5. Det lärande utrymmet : lärande och vårdande möten mellan patienter, studentpar och handledare vid Utvecklande och Lärande Vårdenheter

  Författare :Hanna Holst; Ulrica Hörberg; Lise-Lotte Ozolins; David Brunt; Unni Lindström; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caring science; clinical practice; learning space; learning support; pairs of nursing students; reflective lifeworld approach; vårdvetenskap; verksamhetsförlagd utbildning; lärande utrymme; lärande stöd; par av sjuksköterskestudenter; reflekterande livsvärldsforskning; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim is to create knowledge about how nursing students’ learning in pairs can be supported in order to create prerequisites for encounters that provide caring and learning support during clinical practice.Approach and method: A reflective lifeworld research (RLR) approach founded on the epistemology of phenomenology and hermeneutics was used. LÄS MER