Sökning: "musculoskeletal system"

Visar resultat 1 - 5 av 67 avhandlingar innehållade orden musculoskeletal system.

 1. 1. Chronic musculoskeletal pain: a multifactorial process

  Detta är en avhandling från FoU-Centre; Spenshult; SE-313 92 Oskarström; Sweden

  Författare :Stefan Bergman; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; widespread; SF-36; risk factors; rheumatoid arthritis; pain; musculoskeletal; epidemiology; fibromyalgia; Skeleton; muscle system; rheumatology locomotion; Skelett; muskelsystem; reumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund En grundförutsättning för detta avhandlingsarbete var att smärta i rörelseapparaten kan studeras som ett samlat begrepp. Med två undantag, fibromyalgi och reumatoid artrit, avstod vi därför från att beskriva smärtan utifrån specifika diagnoser. LÄS MER

 2. 2. System analysis of kitesurfing : Understanding performance and injury risk for on-water board sports

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Lina Lundgren; Högskolan i Halmstad.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Sports; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Idrott; MEDICINE; MEDICIN; sport performance; sport injury; musculoskeletal stress; system analysis; usability problems; human movement;

  Sammanfattning : Board sports are examples of sports where the interaction of the task, environment and the athlete are essential. As for other sports, there are injuries and other issues associated with these sports, which affect performance and that can be avoided by proper preparation and well- designed equipment. LÄS MER

 3. 3. CHRONIC MUSCULOSKELETAL PAIN. Population studies of pain-experience with special focus on the Total Body Pain and aspects of adaptation in a cognitive-behavior psychological frame of reference

  Detta är en avhandling från John Ektor-Andersen. Primary Care Region Skåne. Multidisciplinary Pain Clinic. Claesgatan 7-1:st floor. SE 214 26 Malmö. Sweden

  Författare :John Ektor-Andersen; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Skeleton; muscle system; rheumatology locomotion; Skelett; muskelsystem; reumatologi; widespread; vocational dysfunction; sick leave; prediction; psychosocial factors; population study; pain; musculoskeletal; mechanical exposure; epidemiology; Chronic; coping; cognitive-behavioral psychology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen utgörs av studier av smärtupplevelse i olika befolkningsgrupper. I fokus för analyserna står smärtans totala utbredning. Ett beteendepsykolo-giskt perspektiv har applicerats på psykosociala aspekter av betydelse för att hantera den kroniska smärtan. LÄS MER

 4. 4. Industrial development of car disassembly - ergonomics and system performance

  Detta är en avhandling från Department of Design Sciences, Faculty of Engineering, Lund University

  Författare :Karolina Kazmierczak; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; physical workloads; production systems; muskelsystem; reumatologi; rheumatology locomotion; Skelett; muscle system; Skeleton; flow and human simulations; video-task analysis; rationalizations; car disassembly; musculoskeletal disorders; Technological sciences; Teknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ett nytt EU-direktiv om uttjänta fordon har nyligen antagits. Direktivet kräver att från och med 2006 skall 85% av bilens vikt återvinnas och 95% från och med år 2015. Idag återvinns cirka 80%. Bildemonteringsindustrin har valts som studieobjekt i denna avhandling. LÄS MER

 5. 5. On Evaluation of Working Conditions aboard High-Performance Marine Craft

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Pahansen de Alwis; KTH.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; high-speed marine craft; human factors integration; whole-body vibration; epidemiology; musculoskeletal pain; fatigue; höghastighetsfartyg; human factors; HFI; helkroppsvibrationer; epidemiologi; muskuloskeletal smärta; utmattning; Farkostteknik; Vehicle and Maritime Engineering;

  Sammanfattning : High-Performance Marine Craft (HPMC) is a complex system confronted by the stochastic nature of the waves challenging the safety of life at sea. The personnel aboard these craft are vulnerable to detrimental conditions, in fact, limiting the system’s performance evoking the significance of the Human Factors Integration (HFI) in the design and operation of these craft. LÄS MER