Sökning: "Activity limitation"

Visar resultat 1 - 5 av 78 avhandlingar innehållade orden Activity limitation.

 1. 1. Beyond carbon-limitation : A re-evaluation of the ecological role of photorespiration and direct oxygen photoreduction in seagrasses

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Ecology, Environment and Plant Sciences, Stockholm University

  Författare :Pimchanok Buapet; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Carbon limitation; Chlorophyll fluorescence; Electron transport rate; Irradiance; Mehler reaction; Non-photochemical quenching; Photorespiration; Photosynthetic activity; växtfysiologi; Plant Physiology;

  Sammanfattning : Seagrasses living in shallow coastal waters are regularly subjected to changes in environmental conditions including the two essential factors for photosynthesis: dissolved inorganic carbon (DIC) and irradiance. This thesis focuses on the photosynthetic responses of seagrasses to carbon limitation induced by community metabolism and/or high light intensities. LÄS MER

 2. 2. Physical activity and energy expenditure in clinical settings using multisensor activity monitors

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Ecology, Environment and Plant Sciences, Stockholm University

  Författare :Daniel Arvidsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physical activity; energy expenditure; children; activity monitors; multisensors; validity; reliability; congenital heart defects; aerobic fitness;

  Sammanfattning : Background: Objective methods need to replace subjective methods for accurate quantification of physical activity. To be used in clinical settings objective methods have to show high reliability, validity and feasibility. The commonly used activity monitors are unable to detect the variety of physical activities. LÄS MER

 3. 3. Catching the Bus in Old Age - Methodological Aspects of Accessibility Assessments in Public Transport

  Detta är en avhandling från Division of Occupational Therapy, Box 157, SE-221 00 Lund; www.arb.lu.se

  Författare :Gunilla Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Rehabilitering medicinsk och social ; revalidation; rehabilitation; kinesitherapy; cluster analysis; activity; functional limitation; crticial incident; Enabler; environment; elderly; focus group; model; occupational therapy; participant observation; planning; performance; travel; Physical medicine; Road transport technology; Vägtransportteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vardagslivets aktiviteter påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Idag är aktiviteterna ofta spridda över stora geografiska områden och vi måste resa för att nå aktiviteterna. Resandet blir därmed en viktig del av vår vardag. LÄS MER

 4. 4. Nutrient Limitation of Bacterial Growth in Soil

  Detta är en avhandling från Department of Ecology, Lund University

  Författare :Fredrik Demoling; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ekologi; Ecology; Fertilization; Bacteria; Soil; Fungi; Thymidine or Leucine incorporation; Growth limitation; Phosphorus; Nitrogen; Carbon;

  Sammanfattning : Lack of carbon has been assumed to be the most common limiting factor for bacterial growth in soil, although there are reports of limitation by nitrogen and phosphorus. I have studied nutrient limitation of bacterial growth in soil using a novel technique, where thymidine or leucine incorporation is used to detect changes in growth rates after adding nutrients. LÄS MER

 5. 5. Physiological effects of conditioned medium and passage number on Spodoptera frugiperda Sf9 serum free cultures

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Ingrid Svensson; KTH.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Biotechnology; Spodoptera frugiperda Sf9; insect cell cultures; conditioned medium; cell cycle phase dynamics; proteolytic activity; antibacterial activity; recombinant protein production; Bioteknik; TECHNOLOGY Bioengineering; TEKNIKVETENSKAP Bioteknik;

  Sammanfattning : The aim of this study was to better understand the role of conditioned medium (CM) in Spodoptera frugiperda Sf9 insect cell proliferation and recombinant protein production using the baculovirus expression system.CM was found to stimulate cell proliferation. LÄS MER