Sökning: "bild läsa"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden bild läsa.

 1. 1. Vikingatida runbleck Läsningar och tolkningar

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

  Författare :Sofia Pereswetoff-Morath; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; runes; runic inscriptions; runic plates; runic inscriptions in metal; runes on non-monumental objects; cryptic runic inscriptions; reading and interpreting; methods of interpretation; Viking-Age; incantations; magic formulas; amulets; magic; runor; runinskrifter; runbleck; runinskrifter i metall; runor på lösföremål; krypterade runinskrifter; att läsa och tolka; tolkningsmetodiker; vikingatiden; besvärjelser; trollformler; amuletter; magi;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling syftar till att utveckla läsningen och tolkningen av inskrifterna på de i dagsläget 46 kända vikingatida runblecken. Målet är att ge en så tydlig bild som möjligt av inskriftsgenren vikingatida runbleck. I detta syfte har upprepade fältundersökningar av runblecken genomförts med stereomikroskop. LÄS MER

 2. 2. Demokratisk kompetens: Om gymnasiet som demokratiskola

  Detta är en avhandling från Göteborg : Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

  Författare :Tiina Ekman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Aktivt medborgarskap är ett ledord i svensk demokratipolitik. Jämlikt deltagande i politiken är ett annat. Skolan anförtros en viktig politisk roll i detta avseende. Läroplanen påbjuder att alla ungdomar på ett likvärdigt sätt skall förberedas till ett aktivt samhällsliv. LÄS MER

 3. 3. Framing Education Doing Comics Literacy in the Classroom

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lars Wallner; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; classroom research; comics; comics literacy; discursive psychology; educational practice; literacy; multimodal interaction; social interaction; visual literacy; diskursiv psykologi; klassrumsforskning; literacy; multimodal interaktion; pedagogiskt arbete; serie-literacy; serier; social interaktion; visuell literacy;

  Sammanfattning : Interest in comics as Swedish school material has risen in the last few years and the publication of comics for children and adolescents has also increased. Meanwhile, although research around new literacies has taken an interest in combinations of image and text, there is still little research on comics as a literacy material, especially as part of school practices. LÄS MER

 4. 4. Fast and High-Quality Visibility Determination

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Rasmus Barringer; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; computer graphics; visibility; anti-aliasing; line sampling; ray tracing; rendering;

  Sammanfattning : Computer generated imagery is vital to the entertainment industry in the production of games and films, for example. It is also increasingly important for visualization in design, architecture, engineering, and medicine, to name a few. Improvements to rendering techniques come from a combination of improved algorithms and more powerful hardware. LÄS MER

 5. 5. Implementation of MRI gel dosimetry in radiation therapy

  Detta är en avhandling från Department of Radiation Physics, Lund university

  Författare :Sven Bäck; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; oncology; Cytology; uncertainty; detector; dosimeter; ferrous ions; gel dosimetry; magnetic resonance imaging; monomers; polymerisation; proton; treatment planning verification; radiation therapy; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Sammanfattning : Gel dosimetry was used together with magnetic resonance imaging (MRI) to measure three-dimensional absorbed dose distributions in radiation therapy. Two different dosimeters were studied: ferrous- and monomer gel, based on the principles of radiation-induced oxidation and polymerisation, respectively. LÄS MER