Sökning: "runes"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade ordet runes.

 1. 1. Runor som resurs : Vikingatida skriftkultur i Uppland och Södermanland

  Författare :Marco Bianchi; Henrik Williams; Anna-Malin Karlsson; Terje Spurkland; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; runes; runic inscriptions; rune-stones; Viking Age; rune-stone custom; rune-carver; runology; literacy; illiteracy; non-lexicality; visual semiotics; multimodality; sociosemiotics; written culture; Scandinavian languages; Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The Viking Age rune-carvers and their readers used runes as a semiotic resource to convey and structure the messages on rune-stones. An analysis of the ways in which this resource is used together with other resources gives us a deeper insight into the relationship between writers and readers and into the written culture in which the rune-stones were produced. LÄS MER

 2. 2. Runor och regionalitet : studier av variation i de nordiska minnesinskrifterna

  Författare :Rune Palm; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Medan världen vakar : Studier i de gotländska runinskrifternas språk och kronologi

  Författare :Thorgunn Snædal; Börje Westlund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Runes; runic inscriptions; runology; chronology; mediaeval runes; Old Gutnish; Gotland; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : The dissertation investigates the language of the runic inscriptions of Gotland and its development during the extended period of runic writing on the island. The oldest inscriptions are from the migration period (200–500 AD), the youngest from the beginning of the 17th century.The ca. LÄS MER

 4. 4. Skriftsystem i förändring : en grafematisk och paleografisk studie av de svenska medeltida runinskrifterna

  Författare :Alessandro Palumbo; Henrik Williams; Ulla Stroh-Wollin; Karl G. Johansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; runes; runic inscriptions; medieval runology; dotted runes; Old Swedish; graphemics; graph-type; phonology; palaeography; epigraphy; writing culture; Roman script; runor; runinskrifter; medeltidsrunologi; stungna runor; fornsvenska; grafematik; graftyp; fonologi; paleografi; epigrafi; skriftkultur; latinsk skrift; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study the development of Swedish runic writing during the Middle Ages in terms of runic shapes and orthography. It comprises three related investigations. A preparatory investigation surveys the runic shapes employed during the Middle Ages in Sweden. LÄS MER

 5. 5. De stungna runorna : Användning och ljudvärde i runsvenska steninskrifter

  Författare :Svante Lagman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :runes; runic inscriptions; Rune-Swedish; runology; rune carvers; dotted runes; runic chronology; spelling; breaking; delabialization; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER