Sökning: "runic inscriptions"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden runic inscriptions.

 1. 1. Vikingatida runbleck : Läsningar och tolkningar

  Författare :Sofia Pereswetoff-Morath; Henrik Williams; Magnus Källström; Veturliði Óskarsson; Judith Jesch; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; runes; runic inscriptions; runic plates; runic inscriptions in metal; runes on non-monumental objects; cryptic runic inscriptions; reading and interpreting; methods of interpretation; Viking-Age; incantations; magic formulas; amulets; magic; runor; runinskrifter; runbleck; runinskrifter i metall; runor på lösföremål; krypterade runinskrifter; att läsa och tolka; tolkningsmetodiker; vikingatiden; besvärjelser; trollformler; amuletter; magi;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling syftar till att utveckla läsningen och tolkningen av inskrifterna på de i dagsläget 46 kända vikingatida runblecken. Målet är att ge en så tydlig bild som möjligt av inskriftsgenren vikingatida runbleck. I detta syfte har upprepade fältundersökningar av runblecken genomförts med stereomikroskop. LÄS MER

 2. 2. Yrrunan : Användning och ljudvärde i nordiska runinskrifter

  Författare :Patrik Larsson; Michael Lerche Nielsen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; runes; runic inscriptions; the ýr-rune; the reið-rune; palatal r; alveolar r; palatalization; phonemic and phonetic merger; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation is to study the use of the ýr-rune in Scandinavian runic inscriptions. The rune, in the shapes m (older) and z (younger), originally denoted /R/, i.e. palatal r, which eventually merged with /r/. LÄS MER

 3. 3. Medan världen vakar : Studier i de gotländska runinskrifternas språk och kronologi

  Författare :Thorgunn Snædal; Börje Westlund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Runes; runic inscriptions; runology; chronology; mediaeval runes; Old Gutnish; Gotland; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : The dissertation investigates the language of the runic inscriptions of Gotland and its development during the extended period of runic writing on the island. The oldest inscriptions are from the migration period (200–500 AD), the youngest from the beginning of the 17th century.The ca. LÄS MER

 4. 4. Visuella textkonventioner i den tidiga vikingatidens runristningar

  Författare :Hanna Åkerström; Henrik Williams; Anna-Malin Karlsson; Källström Magnus; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; runic inscriptions; early Viking Age; inventory of runic inscriptions; Scandinavia; inscriptions on portable objects; runestones; reading order; social semiotics; multimodality; monosequentiality; multisequentiality; hypertext theory; Bo Boije4 Skee; U ANF1937; 163 Björkö; DR NOR1988; 5 Malt; Ög 136 Rök; runinskrifter; tidig vikingatid; inventering av runinskrifter; Skandinavien; lösföremålsinskrifter; runstenar; läsordning; socialsemiotik; multimodalitet; monosekventialitet; multisekventialitet; hypertextteori; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis examines visual text conventions in the Nordic runic material from the early Viking Age and shows that visual meanings, as well as linguistic ones, can increase understanding of this complicated material. The thesis also provides a corpus of early Viking Age runic texts. The thesis comprises three investigations. LÄS MER

 5. 5. Runstenar och runristare i det vikingatida Fjädrundaland : En studie i attribuering : eine Studie in Attribuierung

  Författare :Per Stille; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; runes; runic inscriptions; rune-carver; runology; Rune-Swedish; attribution; runic orthography; Balli; Eiríkr; Lifsteinn; Tíðkumi; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation is to attribute all rune-carvings from the late Viking Age in a small area in central Sweden, Fjädrundaland.Notation and terminology are discussed exhaustively and a suggestion is proffered regarding how runic texts should be rendered. LÄS MER