Sökning: "Tarja Alatalo"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Tarja Alatalo.

 1. 1. Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3 : Om lärares möjligheter och hinder

  Författare :Tarja Alatalo; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :fonologisk medvetenhet fonemisk medvetenhet lärarutbildning; läs- och skrivundervisning; läs- och skrivsvårigheter stavningsregler;

  Sammanfattning : This study focuses on teachers’ opportunities and obstacles to perform skillful reading and writing instruction. It’s about the ability to accurately identify where students are in their reading and writing process and to help them develop good reading skills. LÄS MER

 2. 2. Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3: Om lärares möjligheter och hinder

  Författare :Tarja Alatalo; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fonologisk medvetenhet; fonemisk medvetenhet; lärarutbildning; läs- och skrivundervisning; läs- och skrivsvårigheter; stavningsregler;

  Sammanfattning : This study focuses on teachers’ opportunities and obstacles to perform skillful reading and writing instruction. It’s about the ability to accurately identify where students are in their reading and writing process and to help them develop good reading skills. LÄS MER

 3. 3. Resultatet av ett prov : Svensklärare om washbackeffekter av nationellt läsförståelseprov på gymnasiet

  Författare :Maria Larsson; Christina Olin-Scheller; Alatalo Tarja; Anita Nordlund; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; washback effect; national test; reading comprehension; upper secondary school; policy enactment; subject of Swedish; reading instruction; washbackeffekt; policy; nationellt prov; läsförståelse; gymnasiet; ämnet svenska; läsundervisning; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : När lärares undervisning blir påverkad av ett nationellt prov talar man om washbackeffekter av provet. Det är vad den här licentiatuppsatsen handlar om. LÄS MER

 4. 4. Flipp i tal och handling : En fallstudie om undervisningsmetoden flipp i tre gymnasielärares tal och handling

  Författare :Karen Stormats; Tarja Alatalo; Michael Tengberg; Monika Vinterek; Catarina Pleyer-Koro; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Flipped Classroom; Philosophy of education; Social constructivism; Progressivism; Dewey; active students; individualization.; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : Flipped Classroom (flipp) is described in both school and scientific contexts as a new teaching method where the individual pupil and her active learning is placed at the center and where lesson time to a greater extent is used for discussion and laboratory work, while information gathering takes place outside lesson time via ICT. Flipp has in recent years become widely spread in Sweden, which is why it is interesting to investigate flipp in a Swedish context. LÄS MER