Sökning: "Birgitta Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden Birgitta Jansson.

 1. 1. Structure and plasticity of the endolymphatic sac : structural correlations and architectural changes with special reference to the response of the endolymphatic sac to local and systemic osmotic variations

  Författare :Birgitta Jansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Trolösheten : en studie i svensk kulturdebatt och skönlitteratur under tidigt 1960-tal

  Författare :Birgitta Jansson; Hans-Göran Ekman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Varför har dom ingen tvättmaskin? : Critical literacy hos elever årskurs 2 och 3

  Författare :Birgitta Jansson; Anna Ehrlin; Anna Lyngfelt; Tarja Alatalo; Mälardalens universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; critical literacy; democratic citizens; teaching; concept of texts; critical literacy; demokratiuppdraget; textaktiviteter; tidiga skolår; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Vilka möjligheter finns för unga elever i skolår 2 och 3 att utveckla ett critical literacy-perspektiv utifrån den undervisning de deltar i och de texter de möter? Texter är inte bara skriven text utan text kan vara en bild, en film, ett inlägg på Instagram eller ett musikstycke som ska tolkas. Förståelsen av begreppet läskunnighet behöver därför vidgas eftersom eleven, förutom att läsa och skriva skriven text, också måste kunna tolka, reflektera över, kritiskt granska och skapa mening ur olika typer av källor. LÄS MER

 4. 4. Historien, jorden och staten: Boris N. Chicherin, liberal tänkare i 1800-talets Ryssland

  Författare :Birgitta Jansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Inequality, Poverty and Income Mobility - Studies based om micro data for the city of Göteborg, Sweden, 1925-2003

  Författare :Birgitta Jansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Micro data; Panel data; Poverty traps; Income distribution; Inequality; Top incomes; Welfare state; Household disposable income; Income mobility; Intragenerational mobility; Intergenerational mobility; Socioeconomic mobility;

  Sammanfattning : .... LÄS MER