Sökning: "Carl-Johan Rundgren"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Carl-Johan Rundgren.

 1. 1. Visual thinking, visual speech : a semiotic perspective on meaning-making in molecular life science

  Författare :Carl-Johan Rundgren; Lena A E Tibell; Richard Hirsch; Ute Harms; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Molecular life science; visualizations; metaphors; help-words; Subject didactics; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Molecular life science has become one of the fastest-growing fields of scientific and technical innovation. An important issue for tomorrow’s education is to meet the challenge posed by various facets of molecular life science. LÄS MER

 2. 2. Meaning-Making in Molecular Life Science Education : upper secondary school students´interpretation of visualizations of proteins

  Författare :Carl-Johan A. Rundgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Molecular life science has become one of the fastest-growing fields of scientific and technical innovation. An important issue for tomorrow-s education is to meet the challenge posed by various facets of molecular life science. LÄS MER

 3. 3. Supporting Learning and Teaching of Chemistry in the Undergraduate Classroom

  Författare :Ilana A. Manneh; Karim Hamza; Carl-Johan Rundgren; Lars Eriksson; Ingo Eilks; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; undergraduate chemistry education; learning and teaching processes; didactic triangle; chemical bonding; tutor-student interaction; practical epistemology analysis; continuity; progression; purposes; naturvetenskapsämnenas didaktik; Science Education;

  Sammanfattning : There is agreement in research about the need to find better ways of teaching chemistry to enhance students’ understanding. This thesis aims to contribute to the understanding of how we better support teaching and learning of undergraduate chemistry to make it meaningful and intelligible for students from the outset. LÄS MER

 4. 4. Att ta ställning : Gymnasieelevers argumentation och beslutsfattande om sociovetenskapliga dilemman

  Författare :Martin Eriksson; Carl-Johan Rundgren; Malin Ideland; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Science education; Socioscientific issues; SSI; Argumentation; Informal argumentation; Decision-making; Naturwissenschaftliche Unterricht; Naturvetenskaplig undervisning; Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll; SNI; Sociovetenskapliga dilemman; SSI; Argumentation; Beslutsfattande; Vargar; Dioxiner i fisk; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore students’ argumentation and decision-making relating to authentic socioscientific issues (SSI). The ability to make informed decisions about socio scientific issues has been recognized to be an important element in science education to achieve the goal of scientific literacy. LÄS MER

 5. 5. Att erbjuda och realisera syften : En didaktisk modellering av undervisning om ett socio-vetenskapligt dilemma i naturkunskap

  Författare :Niklas Pihl; Jonas Almqvist; Eva Lundqvist; Carl-Johan Rundgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; didactic modelling; socio scientific issues; organizing purposes; collaborative learning; meaning making; didaktisk modellering; socio-vetenskapliga dilemman; organiserande syften; meningsskapanade; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : This study is performed as a Didactic Modelling project where a researcher and a teacher work closely together to make use of research findings concerning organizing purposes, content selection and lesson sequencing. The general question in this study is how Didactic Modelling can be used to design, test and adapt a lesson sequence in a Natural Science course (Naturkunskap) in upper secondary school Y11, Y12. LÄS MER