Sökning: "Anaesthesiology and intensive care"

Visar resultat 1 - 5 av 129 avhandlingar innehållade orden Anaesthesiology and intensive care.

 1. 1. Microdialysis and Intensive Care. Clinical and experimental studies

  Detta är en avhandling från Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Lund

  Författare :Per Ederoth; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anaesthesiology; traumatic brain injury; glucose; glycerol; lipolysis; epidural; postoperative analgesia; experimental pancreatitis; human; blood-brain barrier; morphine; pharmacokinetics; Microdialysis; intensive care; Anestesiologi; intensivvård;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Med mikrodialys kan man mäta koncentrationen av olika biologiska substanser och läkemedel i extracellulärvätskan (ECF) i ett organ, eller till och med i delar av ett organ. På så vis mäter man mycket lokalt och kan jämföra detta med samma ämnes koncentration i blodet, eller i andra organ. LÄS MER

 2. 2. The Intensive Care Unit syndrome/delirium, patients' perspective and clinical signs

  Detta är en avhandling från Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Lund

  Författare :Anetth Granberg Axèll; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; intensive care; delirium; ICU-syndrome; acute confusion; psychosis; critical care; experiences; sleep-deprivation; sensory overload; sensory underload; Anaesthesiology; environment.; Anestesiologi; intensivvård;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Patienternas perspektiv på att vara IVA patient i relation till IVA syndrom/delirium Att intensivvårdspatienter (IVA patienter) som vårdats med respirator inte minns sin tid på IVA är en myt. Det finns patienter som inte minns , men de flesta patienterna i avhandlingen minns från uppvaknandet och borttagandet av droger och respiratorn sin tid de närmaste dagarna därefter med ett s k "pusselminne", "sekvensminne" . LÄS MER

 3. 3. Acute postoperative and cancer-related pain management, Patients´ experiences and perceptions in relation to health-related quality of life and the multidimensionality of pain

  Detta är en avhandling från Barbro Boström, School of Social and Health Sciences, Halmstad University, Box 823, S-301 18 Halmstad, Sweden

  Författare :Barbro Boström; Högskolan i Halmstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN; American Pain Society; Postoperative pain; Palliative care; Neoplasms; Health-Related Quality of life; Patient care management; Patients; Pain management; Pain-o-Meter; nursing care; SF-36; Anestesiologi; intensivvård; intensive care; Anaesthesiology; SF-36.; postoperative pain; perceptions; pain management; Health-Related Quality of Life; cancer-related pain;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vård och behandling av akut postoperativ och cancer-relaterad smärta: Patienters erfarenheter och uppfattningar i förhållande till hälsorelaterad livskvalitet och smärtans dimensioner Trots att det finns effektiva behandlingsmetoder för patienter med postoperativ smärta och cancer-relaterad smärta så lider många patienter av smärta. Denna avhandling beskriver patienter med postoperativ smärta samt patienter inom palliativ vård med cancer-relaterad smärta samt deras erfarenheter och uppfattningar av vård och behandling, med avseende på hälsorelaterad livskvalitet och smärtans dimensioner. LÄS MER

 4. 4. Cooling and dopamine

  Detta är en avhandling från Roger Roscher, Dept. of Anaesthesiology, Rikshospitalet, N-0027 Oslo, Norway

  Författare :Roger Roscher; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anaesthesiology; electrophysiology; cooling; Hypothermia; swine; lung transplantation; organ preservation; dopamine; circulation; contractility; oxygenation; intensive care; Anestesiologi; intensivvård;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna studie var att försöka kartlägga effekterna av ytkylning och dopamins effekter på hjärta och blodcirkulation samt på syrgastransport och syrgasförbrukning efter ytkylning. Faran för att bli oavsiktligt nedkyld är störst om immobiliserande skador har uppstått samtidigt som man exponeras för kyla, speciellt om kylan är kombinerad med väta. LÄS MER

 5. 5. Acupuncture in Obstetrics and Anaesthesia

  Detta är en avhandling från Nina Kvorning, Dep of Anaestesia and Intensive Care, Hospital of Helsingborg, Sweden

  Författare :Nina Kvorning; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anestesiologi; intensivvård; auditory evoked potentials; intensive care; Anaesthesiology; sevoflurane; surgery; minimal alveolar concentration; inhalation; electric stimulation; obstetrics; delivery; childbirth; tender points; maternaty care; anesthesia; analgesia; labor; pregnancy; acupuncture; pain;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I motsats härtill ökade patienternas reaktioner på hudsnittet i magen om de fått akupunktur under narkosen innan operationen började. I våra prospektiva randomiserade undersökningar på patienter som skulle opereras i buken (IV-V) jämförde vi akupunktur med låtsas-akupunktur under pågående narkos. LÄS MER