Sökning: "Gabriel Bladh"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gabriel Bladh.

  1. 1. Finnskogens landskap och människor under fyra sekler : En studie av samhälle och natur i förändring

    Författare :Gabriel Bladh; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [1995]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kulturgeografi; Human Geography; Geography; Geografi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER