Sökning: "Beslutsfattande"

Visar resultat 1 - 5 av 179 avhandlingar innehållade ordet Beslutsfattande.

 1. 1. Identitet och beslutsfattande : konstitution, relation och kreation

  Författare :Robert Lundin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Identity Psychology ; Identitet; Beslutsfattande; psykologiska aspekter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Positionsanalys vid beslutsfattande och planering : Ekonomisk analys på tvärvetenskaplig grund

  Författare :Peter Söderbaum; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :position; positionsanalys; beslutsfattande; planering; tvärvetenskap; ekonomi; tröghet; osäkerhet; miljöproblem; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : Positionsanalys presenteras som ett alternativ till traditionell Cost-Benefit analys (CBA). En mer tvärvetenskaplig och mångdimensionell ekonomisyn föreslås där ett tänkande i positions- eller tillståndstermer spelar en nyckelroll. LÄS MER

 3. 3. Beslutsfattande i klinisk verksamhet : En studie om sjuksköterskans beslutsfattande i praktiken

  Författare :Berith Hedberg; Sahlgrenska akademin vid Göteborgs univ. Institutionen för vårdpedagogik; []
  Nyckelord :decision-making; nursing practice; decision-making tools; environmental elements; interviews; participated observation; content analysis;

  Sammanfattning : The overall aim of the project was to investigate how decision-making is expressed by experienced nurses in practice. A research questions were to describe how nurses make decisions of measures in practice and another research question were to explore contextual elements related to decision-making in nursing practice. LÄS MER

 4. 4. Asymmetriskt påverkat beslutsfattande i IT-projekt

  Författare :Leif Marcusson; Christer Carlsson; Evert Gummesson; Högskolan i Kalmar; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Projekt; Beslut; Beslutsfattande; Asymmetri; Informatics; Informatik; Företagsekonomi; Business administration; Informatik; Information Systems;

  Sammanfattning : Denna avhandlings resultat är en modell för asymmetriskt påverkat be-slutsfattande. Upprinnelsen till avhandlingen var ett beslutsmöte i ett IT-projekt, där projektledaren inte förstod beställarens/beslutsfattarens val av informationssystem. Problemsituationen ledde fram till att följande fem forskningsfrågor utkristalliserades. 1. LÄS MER

 5. 5. Att ta ställning : Gymnasieelevers argumentation och beslutsfattande om sociovetenskapliga dilemman

  Författare :Martin Eriksson; Carl-Johan Rundgren; Malin Ideland; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Science education; Socioscientific issues; SSI; Argumentation; Informal argumentation; Decision-making; Naturwissenschaftliche Unterricht; Naturvetenskaplig undervisning; Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll; SNI; Sociovetenskapliga dilemman; SSI; Argumentation; Beslutsfattande; Vargar; Dioxiner i fisk; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore students’ argumentation and decision-making relating to authentic socioscientific issues (SSI). The ability to make informed decisions about socio scientific issues has been recognized to be an important element in science education to achieve the goal of scientific literacy. LÄS MER