Sökning: "äganderätt"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet äganderätt.

 1. 1. Ägande & värde av utsläppsrätter och andra liknande handelsobjekt : en sakrättslig, redovisningsrättslig och skatterättslig studie

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Emil Elgebrant; Göran Millqvist; Jesper Öberg; Stefan Lindskog; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; emission allowances; EU ETS; electricity certificates; ownership; insolvency; security; income tax; VAT; interdisciplinary; utsläppsrätter; elcertifikat; äganderätt; obestånd; säkerhetsrätt; inkomstskatt; mervärdesskatt; interdisciplinär; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : The objective of the dissertation is to examine national legal issues arising with the enactment of emissions allowances, electricity certificates and other similar trading objects. Several of the issues identified in this dissertation have their origins in the same problems that arose with the enactment of the legislation regarding promissory notes in the 1910’s and the legislation concerning the digitalization/dematerialization of financial instruments in the 1980’s. LÄS MER

 2. 2. Ägande & värde av utsläppsrätter och andra liknande handelsobjekt: en sakrättslig, redovisningsrättslig och skatterättslig studie

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Emil Elgebrant; Göran Millqvist; Jesper Öberg; Stefan Lindskog; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Emission allowances; EU ETS; electricity certificates; ownership; insolvency; security; income tax; VAT; interdisciplinary; Utsläppsrätter; elcertifikat; äganderätt; obestånd; säkerhetsrätt; inkomstskatt; mervärdesskatt; interdisciplinär;

  Sammanfattning : The objective of the dissertation is to examine national legal issues arising with the enactment of emissions allowances, electricity certificates and other similar trading objects. Several of the issues identified in this dissertation have their origins in the same problems that arose with the enactment of the legislation regarding promissory notes in the 1910’s and the legislation concerning the digitalization/dematerialization of financial instruments in the 1980’s. LÄS MER

 3. 3. Anspråk och argumentation : En studie av användning och uttolkning av lag vid naturresurskonflikter i nordvästra Hälsingland, ca 1830-1870

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Eriksson-Trenter; Ronny Pettersson; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; forest history; history of law; local history; enclosures; demarcations; property rights; resource conflicts; claims; interests; court verdict; argumentation; Hälsingland; Norrland; Sweden.; Ekonomisk historia; skogshistoria; rättshistoria; lokalhistoria; skiften; avvittringar; äganderätt; egendomsrelationer; resurskonflikter; anspråk; intressen; domstolsutslag; argumentation; Hälsingland; Norrland; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with the use, interpretation and practice of law in a local community during a period of institutional, demographic and market change, c.1830-c.1870. The area studied is one of the forest regions of northern Sweden which experienced great changes during the 19th century. LÄS MER

 4. 4. Skogen som livsmiljö En rättsvetenskaplig studie om skyddet för biologisk mångfald

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Maria Forsberg; Charlotta Zetterberg; Gabriel Michanek; Annika Nilsson; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; biologisk mångfald; skog; skogsbruk; bevara; skydd; miljörätt; äganderätt; ersättningsrätt; planering; planer; adaptiv förvaltning; Miljörätt; Environmental Law;

  Sammanfattning : Globally, species are being eradicated at an accelerated rate, up to 1000 times faster than the rate of natural species loss. This is primarily due to the reduction and degradation of species habitats. As biodiversity decreases, ecosystems risk losing significant ecological processes and functions, such as natural water purification. LÄS MER

 5. 5. Att äga rum En undersökning av skogsägande och lokal utveckling i tre värmländska församlingar

  Detta är en avhandling från Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Svante Karlsson; Sune Berger; Gerhard Gustafsson; Tor Selstad; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Skogsägare; äganderätt; landsbygdsutveckling; lokal utveckling; Värmland; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : Karlsson, S. 2007: Att äga rum. En undersökning av skogsägande och lokal utveckling i tre värmländska församlingar. (Ruling Spaces. LÄS MER