Sökning: "bebyggelsestruktur"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet bebyggelsestruktur.

 1. 1. Var går gränsen? : arkeologiska uttryck för religiösa och politiska aktörer i nuvarande Västsverige under perioden 1000-1300

  Detta är en avhandling från Bohusläns museum och Västergötlands museum i Västarvet, samt Lunds universitet

  Författare :Kristina Carlsson; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Västsverige; Västergötland; Bohuslän; Skara; Lödöse; Kungahälla; dateringar; gränser; administration; maktstruktur; centralmakt; medeltidsstad; kyrkor; kyrkplatser; bebyggelsestruktur; byggnadsteknik; konsumtion; produktion; runstenar; dopfuntar; gravvårdar; historia; Medeltid; arkeologi; Ancient history; Antikens och forntidens historia; Archaeology;

  Sammanfattning : The early Middle Ages saw the formation of the three Nordic kingdoms of Sweden, Norway and Denmark, and at that time the area studied here constituted a border region between them. During the same period the Church was very active in the area: a bishopric was established and a large number of churches were built. LÄS MER

 2. 2. Bebyggelsehierarkier och bylandskap : Om övergången mellan vikingatid och tidig medeltid ur ett halländskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Lund Studies in Historical Archaeology

  Författare :Anders Håkansson; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; bebyggelsestruktur; byar; medeltid; Materiell kultur; social hierarchy; Social organisation; settlement structure;

  Sammanfattning : The doctoral thesis seeks to discuss the transition between Viking Age and early medieval settlement and the establishment of the historical villages, based on archaeological material collected in Halland. The development is described in terms of three general periods of change: Period 1, c. LÄS MER

 3. 3. Transport, bebyggelse och utvecklingskontroll : En komparativ stadsgeografisk studie

  Detta är en avhandling från Kommunikationsforskningsberedningen

  Författare :Karin Book; Lena Eskilsson; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; markanvändning; utvecklingskontroll; stadsutveckling; bebyggelse; transport;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att klarlägga de intraurbana sambanden mellan transportstruktur, bebyggelsestruktur och maktstruktur (utvecklingskontroll). Viktiga faktorer för samspelet som vi urskiljt är verksamhets- och bostadslokalisering, densitet, centrumstruktur, transportsystemets uppbyggnad och färdmedelsval. LÄS MER

 4. 4. Transport systems meeting long-term climate targets A backcasting approach

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Jonas Åkerman; KTH.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Future transport systems consistent with long-term climate targets are examined in this thesis, using a systems perspective covering the entire transport system. Aviation is given particular attention, as expansion of this mode is difficult to reconcile with climate targets. LÄS MER