Sökning: "Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll.

 1. 1. Naturvetenskaplig utbildning för demokrati och hållbar utveckling : licentiatavhandling i Naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning

  Författare :Barbro Gustafsson; Mats Lindahl; Lena Fritzén; Stein Dankert Kolstö; Högskolan i Kalmar; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Didaktik; Naturvetenskap; Demokrati; Hållbar utveckling; Education; Pedagogik; Science Education; Naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning;

  Sammanfattning : This licentiate dissertation is about the democratic aspects of science education. 264 student teachers provided their written reflections on various arguments for scientific knowledge and literacy, often situating these in relation to their own school experiences. LÄS MER

 2. 2. "Det handlar om vår framtid" : Hur elevers scientific literacy kan utvecklas genom SNI-argumentation i kemiundervisning

  Författare :Louise Rietz; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Argumentation; scientific literacy; Kemiundervisning; SNI; Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll; Gymnasieskola; Miljögifter;

  Sammanfattning : En individ i dagens samhälle kommer ständigt i kontakt med olika frågor som är kopplade till naturvetenskap. Val ska göras, beslut ska fattas. LÄS MER

 3. 3. Att ta ställning : Gymnasieelevers argumentation och beslutsfattande om sociovetenskapliga dilemman

  Författare :Martin Eriksson; Carl-Johan Rundgren; Malin Ideland; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science education; Socioscientific issues; SSI; Argumentation; Informal argumentation; Decision-making; Naturwissenschaftliche Unterricht; Naturvetenskaplig undervisning; Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll; SNI; Sociovetenskapliga dilemman; SSI; Argumentation; Beslutsfattande; Vargar; Dioxiner i fisk; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore students’ argumentation and decision-making relating to authentic socioscientific issues (SSI). The ability to make informed decisions about socio scientific issues has been recognized to be an important element in science education to achieve the goal of scientific literacy. LÄS MER

 4. 4. Didaktiska dilemman i undervisning utifrån samhällsdilemman

  Författare :Christian Rydberg; Malmö universitet; []
  Nyckelord :science education; samhällsfrågor med naturvetenskapligt och tekniskt innehåll; kontroversiella frågor; didaktiska dilemman; didaktiska modeller; kompetensutveckling; komparativ didaktik; ämnesövergripande undervisning;

  Sammanfattning : I denna licentiatuppsats undersöks utmaningar som lärare ställs inför i en ämnesövergripande undervisning utifrån komplexa och kontroversiella samhällsdilemman. Det är en komplex undervisning där olika syften gör att läraren hamnar i ”didaktiska dilemmasituationer”. LÄS MER