Sökning: "residential care"

Visar resultat 1 - 5 av 113 avhandlingar innehållade orden residential care.

 1. 1. Vård i livets slutskede på särskilt boende för äldre personer närstående och vårdpersonals skattade och berättade erfarenheter

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Sofia Andersson; Margareta Brännström; Carl Johan Fürst; Olav Lindqvist; Anna-Karin Edberg; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; care pathway; care professionals; end-of-life care; family members; older people; palliative care; residential care homes; residents; närstående; palliativ vård; särskilt boende; vårdpersonal; vårdplan; vård i livets slutskede; äldre personer; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund I Europa, blir det allt vanligare att äldre personer dör på särskilt boende i stället för på sjukhus. Särskilda boenden spelar därför en viktig roll när det gäller vård i livets slutskede. Målet med palliativ vård för personer med livshotande sjukdom och deras närstående är att öka livskvaliteten och lindra lidande. LÄS MER

 2. 2. Job satisfaction, strain and stress of conscience among nurse assistants working in residential care for older people

  Detta är en avhandling från Department of Health Sciences, Lund University

  Författare :Anneli Orrung Wallin; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Job satisfaction; strain; stress; stress of conscience; nurse assistants; residential care; long-term care; quality of care; leadership; person-centred care; caring climate; health complaints; psychometric properties;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis was to investigate and explore job satisfaction, strain and stress of conscience (SC) among nurse assistants (NAs) working in residential care for older people. The thesis had a descriptive, cross-sectional and correlational design and consisted of one paper where qualitative methodology was used and three where quantitative methodology was used. LÄS MER

 3. 3. Health for community dwelling older people trends, inequalities, needs and care in rural Vietnam

  Detta är en avhandling från Department of Health Sciences, Lund University

  Författare :Le Van Hoi; Lars Lindholm; Truong Viet Dung; Pham Thang; Nguyen Thi Kim Chuc; Zarina Kabir; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; older people; elderly health; health status; life expectancy; health-related quality of life; EQ-5D; mobility; self-care; usual activities; pain; discomfort; anxiety; depression; activity of daily living; basic ADL; instrumental ADL; intellectual ADL; non-communicable diseases; need of care; health service; model of care; mobile team; day care centre; nursing centre; inequalities; cost of care; socioeconomic; education; marital status; living arrangement; household head; working status; living area; wealth quintile; poverty line; community; cohort study; household survey; focus group discussion; qualitative research; rural; Vietnam; developing country; Asia; người cao tuổi; y tế; thực trạng sức khỏe; hy vọng sống; chất lượng cuộc sống; EQ-5D; đi lại; tự chăm sóc; hoạt động thường xuyên; đau; khó chịu; lo lắng; trầm cảm; hoạt động hàng ngày; bệnh không lây nhiễm; nhu cầu chăm sóc; dịch vụ y tế; mô hình chăm sóc; đội lưu động; trung tâm chăm sóc ban ngày; trung tâm dưỡng lão; bất bình đẳng; chi phí chăm sóc; kinh tế xã hội; giáo dục; hôn nhân; sắp xếp cuộc sống; chủ hộ; tình trạng làm việc; khu vực sống; ngũ phân thịnh vượng; chuẩn nghèo; cộng đồng; nghiên cứu theo dõi dọc; điều tra hộ gia đình; thảo luận nhóm tập trung; nghiên cứu định tính; nông thôn; Việt Nam; nước đang phát triển; châu Á; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : BackgroundInVietnam, the proportion of people aged 60 and above has increased rapidly in recent decades. The majority live in rural areas where socioeconomic status is more disadvantaged than in urban areas.Vietnam’s economic status is improving but disparities in income and living conditions are widening between groups and regions. LÄS MER

 4. 4. The Prerequisites and Practices of Auditing Residential Care On the Licensing and Inspection of Residential Homes for Children in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Social Work, Stockholm University

  Författare :David Pålsson; Stefan Wiklund; Marie Sallnäs; Kerstin Svensson; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child welfare; Out-of-home care; Residential care for children and adolescents; Audit; Licensing; Inspection; Quality Indicators; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to describe and analyse the prerequisites and practices of auditing Swedish residential care for children. Residential care is a complex intervention provided to children in vulnerable life situations. LÄS MER

 5. 5. Personcentrerad vård i särskilda boenden för äldre

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Karin Sjögren; David Edvardsson; Per-Olof Sandman; Karin Zingmark; Kerstin Segesten; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; care environment; cross sectional study; dementia; nursing staff; organization; person-centred care; residential facilities; well-being; demens; organisation; personcentrerad vård; särskilda boenden; tvärsnittsstudie; vårdpersonal; vårdmiljö; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i befolkningen ökar nationellt och internationellt, och med ökande ålder ökar både fysisk och psykisk ohälsa. Äldre personer med ohälsa i form av kognitiv svikt (oftast demenssjukdom) kan bli beroende av vård och omsorg i särskilda boenden för äldre för att kunna känna trygghet och välbefinnande samt ha ett gott liv, i gemenskap med andra. LÄS MER