Sökning: "institutionella arrangemang"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden institutionella arrangemang.

 1. 1. Decentralizing hydraulic society : Actor responses to institutional arrangements in Vietnam

  Författare :Thi Bich Ngoc Pham; Hans Holmén; Magnus Jirström; Christer Gunnarsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Accountability; actors; autonomy; incentives; institutional arrangements; irrigation management; participation; power relations; Vietnam; Aktörer; ansvar; delaktighet; decentralisering; incitament; institutionella arrangemang; konstbevattning; maktrelationer; självständighet; Vietnam;

  Sammanfattning : Irrigation decentralization has been launched worldwide with high expectations of improved governance, efficiency, and productivity through  democratic processes. However, there is widespread recognition that decentralization is, in reality, unlikely to bring about these positive outcomes. LÄS MER

 2. 2. Rätt elev i rätt klass : Skola, begåvning och styrning 1910–1950

  Författare :Thom Axelsson; Bengt Sandin; Anne-Li Lindgren; Ingemar Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; school; democracy; upbringing; categorising; professional; differentiating; talent; intelligence tests; remedial classes; weak classes; extra classes; B-class; talent class; elite class; skola; demokrati; fostran; kategorisering; professionella; differentiering; begåvning; intelligensmätningar; hjälpklass; svagklass; extraklass; B-klass; begåvningsklass; elitklassklass; Children; Barn;

  Sammanfattning : I centrum för den här avhandlingen står det tidiga 1900-talets diskussion om skola, begåvning och social organisering. Tidsperioden som omfattas är 1910– 1950. Det är skolan i de större städerna Stockholm, Göteborg och Malmö som har stått i fokus. LÄS MER

 3. 3. A society With or Without Drugs. Continuity and change in Drug Policies in Sweden and the Netherlands

  Författare :Dolf Tops; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teorier om socialt arbete; Sociala förändringar; theory of social work; Social changes; Context.; Social Control; Social problems; Drug Policy; Institutions; Sweden; the Netherlands; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Sammanfattning : In debates about the Swedish and Dutch drug policies are usually positioned as opposites. The goal for the Swedish drug policy is to create a 'drug-free society'; while in the Netherlands a harm reduction approach prevails. LÄS MER

 4. 4. Pharmacy Regulation in Sweden. A New Institutional Economic Perspective

  Författare :Klas Öberg; Ekonomisk-historiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ekonomisk och social historia; Social and economic history; Denmark; Sweden; New Institutional Economics; Pharmacy; Regulation;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze and to explain the institutional change in the provision of pharmaceuticals in Sweden. The thesis’ contribution is studies of this specific institutional development. New Institutional Economic theory is used to scrutinize the driving forces of this development. The thesis consist of three papers. LÄS MER

 5. 5. Den kommunala policyprocessen : strömmar i kollektivtrafiken och politiken

  Författare :Peder Rönnbäck; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The local political level in the society, i.e. municipalities, has been regarded as one of the more important levels where changes towards a more sustainable development must take place. Municipalities are also responsible for the provision of public transportation, which to a large extent is financed with public funds. LÄS MER