Sökning: "normalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade ordet normalisering.

 1. 1. Normalisering & andrafiering : Om hur `hon´och `han´i en thai-svensk parrelation konstitueras och gör genus

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Åsa-Helena Hedman; Lennart Nygren; Siv Fahlgren; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Normalisering & andrafiering : Om hur `hon´och `han´i en thai-svensk parrelation konstitueras och gör genus

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Åsa-Helena Hedman; Lennart Nygren; Siv Fahlgren; Paulina de los Reyes; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. - Snälla du! Kan du sätta dig? om vägledning i förskolan

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Anna Rantala; Gun-Marie Frånberg; Camilla Hällgren; Maj Asplund Carlsson; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förskola; vägledning; fostran; makt; disciplinering; normalisering; sanningsregimer; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandling är att fördjupa kunskapen om hur fostran gestaltas i förskolan. Det empiriska materialet som ligger till grund för resultaten består av videoobservationer där dagligen återkommande situationer har dokumenterats vid två svenska förskolor. Analyserna tar en utgångspunkt i Foucaults teorier om makt. LÄS MER

 4. 4. Att normaliseras - vårdares syn på psykiatriska patienter Mot en djupare förståelse av vårdares attityd till sina patienter

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden Univ

  Författare :Lars Lilja; Ove Hellzén; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Attityd; Bakhtin; Psykiatri; Statistik; Chronotope; Fenomenologisk hermeneutik; Foucault; Innehållsanalys; Kommunikation; Levd erfarenhet; Normalisering; Omvårdnad; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : I samband med industrialismens framväxt inrättades institutioner i större skala. Den ökade mängden omhändertagna på institution vid 1800‐talets slut kan förklaras med fler medicinskt diagnostiserade, en ökad utstötning, lägre tolerans för avvikande beteende, läkarintresse för ett nytt revir, låg utskrivningsfrekvens och hospitaliseringseffekter. LÄS MER

 5. 5. School Bullying and Power Relations in Vietnam

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Paul Horton; Helle Rydstrøm; Jeffery Hearn; Neil Duncan; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bullying; power; Vietnam; school; education; gender; ethnography; surveillance; normalisation; control; discipline; teachers; students; silence.; Mobbning; makt; Vietnam; skola; utbildning; genus; etnografi; övervakning; normalisering; kontroll; disciplin; lärare; elever; tystnad.; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Taking seriously the oft-made claim that power relations are central to school bullying, the dissertation focuses specifically on the interconnectedness of school bullying and power relations within the specific context of Vietnamese lower secondary schooling. The dissertation is based on extended ethnographic fieldwork in two lower secondary schools in the north-eastern Vietnamese port city of Haiphong. LÄS MER