Sökning: "Samhällsvetenskap Social och ekonomisk geografi Kulturgeografi"

Visar resultat 1 - 5 av 368 avhandlingar innehållade orden Samhällsvetenskap Social och ekonomisk geografi Kulturgeografi.

 1. 1. Managing Migrant Workers moral economies of temporary labour in the Swedish IT and wild berry industries

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Karin Krifors; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migration; employers; moral economy; management discourse; supply chains; labour relations; IT industry; wild berry industry; Sweden; India; Thailand; migration; arbetsgivare; moralisk ekonomi; managementdiskurs; utbudskedjor; arbete; IT-industri; bärindustri; Sverige; Indien; Thailand;

  Sammanfattning : Temporary migrant workers and circular migration constitute a growing global phenomenon as the management of migration becomes increasingly important to policymakers. This thesis takes academic discussions on citizenship and migration as its starting point, and examines the role of employers in terms of defining temporary migrant workers and their role in the Swedish labour market. LÄS MER

 2. 2. Sites and Modes of Knowledge Creation: On the Spatial Organization of Biotechnology Innovation

  Detta är en avhandling från Department of Social and Economic Geography, Lund University

  Författare :Jerker Moodysson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; epistemic communities; biotechnology; communities of practice; geography; proximity; knowledge; localization; globalization; innovation systems; Innovation; Samhällsvetenskaper; Social sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Två observationer tjänar som utgångspunkt för denna avhandling: (1) globaliseringens allt snabbare och mer eller mindre gränslösa flöde av information har medfört ökad press på företag och organisationer, liksom stater och regioner, att ständigt förnya sig för att kunna behålla sin konkurrenskraft. (2) kunskapsintensiv industri tenderar att samlas i geografisk närhet till relaterad verksamhet, ofta i direkt anslutning till universitet och andra forskningsinstitutioner. LÄS MER

 3. 3. Sami tourism in Northern Sweden Supply, demand and interaction

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Robert Pettersson; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi; Indigenous Tourism; Sami; Sápmi; Tourism Supply; Tourism Demand; Attitudes; Stated Preference.; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Social and Economic Geography; kulturgeografi; Social and economic geography; Stated Preference; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : Indigenous tourism is an expansive sector in the growing tourism industry. The Sami people living in Sápmi in northern Europe have started to engage in tourism, particularly in view of the rationalised and modernised methods of reindeer herding. Sami tourism offers job opportunities and enables the spreading of information. LÄS MER

 4. 4. Utjordar och ödegårdar

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Olof Karsvall; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The crisis of the Late Middle Ages is still an ongoing discussion. Desertion of small isolated settlements in woodlands is a well known fact. In villages and hamlets, however, desertion is hidden because holdings were merged (partial desertion). LÄS MER

 5. 5. Finnskogens landskap och människor under fyra sekler : En studie av samhälle och natur i förändring

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Gabriel Bladh; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kulturgeografi; Human Geography; Geography; Geografi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER