Sökning: "utbudskedjor"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet utbudskedjor.

 1. 1. Managing Migrant Workers moral economies of temporary labour in the Swedish IT and wild berry industries

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Karin Krifors; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migration; employers; moral economy; management discourse; supply chains; labour relations; IT industry; wild berry industry; Sweden; India; Thailand; migration; arbetsgivare; moralisk ekonomi; managementdiskurs; utbudskedjor; arbete; IT-industri; bärindustri; Sverige; Indien; Thailand;

  Sammanfattning : Temporary migrant workers and circular migration constitute a growing global phenomenon as the management of migration becomes increasingly important to policymakers. This thesis takes academic discussions on citizenship and migration as its starting point, and examines the role of employers in terms of defining temporary migrant workers and their role in the Swedish labour market. LÄS MER

 2. 2. Vertical Trade

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Trade in intermediate inputs; fragmentation; private standards; rules of origin; duration;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av tre separata papper. De är alla empiriska studier som undersöker hur fragmentering av produktionsprocesser och globala utbudskedjor har påverkat internationell handel. LÄS MER