Sökning: "moralisk ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden moralisk ekonomi.

 1. 1. Moralisk ekonomi i sjukvården? : om etik och ekonomi i sjukhusets vardagsorganisering

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Carl-Åke Elmersjö; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Health service economic aspects; Health service ethics; Sjukvårdsorganisation; Sjukvårdsekonomi; etik och moral;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Managing Migrant Workers moral economies of temporary labour in the Swedish IT and wild berry industries

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Karin Krifors; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migration; employers; moral economy; management discourse; supply chains; labour relations; IT industry; wild berry industry; Sweden; India; Thailand; migration; arbetsgivare; moralisk ekonomi; managementdiskurs; utbudskedjor; arbete; IT-industri; bärindustri; Sverige; Indien; Thailand;

  Sammanfattning : Temporary migrant workers and circular migration constitute a growing global phenomenon as the management of migration becomes increasingly important to policymakers. This thesis takes academic discussions on citizenship and migration as its starting point, and examines the role of employers in terms of defining temporary migrant workers and their role in the Swedish labour market. LÄS MER

 3. 3. Börsbolags redovisning av alternativa resultatbegrepp En studie om hur, och varför, bolag noterade på Stockholmsbörsen redovisar Non-GAAP Measures

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Mikael Scheja; Fredrik Nilsson; Nils-Göran Olve; Rolf Rundfelt; Niclas Hellman; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : It has become common for listed companies to present earnings measures undefined by GAAP. These measures are commonly referred to as Non-GAAP Measures, or in short: NGM. LÄS MER

 4. 4. Om tidens värde En sociologisk studie av senmodernitetens temporala livsvärldar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Paul Fuehrer; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; sociologi; time-use; value of time; temporal welfare; moral economy of time; temporal commons; sustainability; tidsanvändning; tidens värde; tidsmässig välfärd; moralisk ekonomi; temporala allmänningar; uthållig utveckling; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation explores the relationship between people’s conceptualisation and use of time in everyday life against the background of the political economy of the late modern welfare state. The main focus lies upon their evaluation of different time-uses in order to approach a better understanding of the moral economy of time. LÄS MER

 5. 5. Giftets värde Apotekares förståelse av opium i Sverige, 1870-1925

  Detta är en avhandling från Göteborg & Stockholm : Makadam Förlag

  Författare :Daniel Berg; Paulina del los Reyes; Ronny Pettersson; Göran Salmonsson; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pharmaca; opiates; narcotics; apothecary; history of opium; history of pharmacy; history of poison regulations; history of drug regulations; economic history of Sweden; 19:th century; Georges Bataille; Ernesto Laclau; Chantal Mouffe; Michel Foucault; Fernand Braudel; farmaka; droger; gifter; narkotika; opium; morfin; opiater; apotek; droghistoria; apotekshistoria; Sverige; diskursanalys; ekonomisk historia; Georges Bataille; Ernesto Laclau; Chantal Mouffe; Michel Foucault; Fernand Braudel; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : Before the regulation of opium as a “narcotic” in Sweden in 1923, opium was not regulated for its intoxicating properties and was freely available. But not in any kind of shop. Opium was legally available only through the pharmacies. This thesis explores how this free availability of a narcotic was understood by its traders, the pharmacists. LÄS MER