Sökning: "management discourse"

Visar resultat 1 - 5 av 168 avhandlingar innehållade orden management discourse.

 1. 1. Women and men in management Stereotypes, evaluation and discourse

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Hanna Li Kusterer; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender; management; leadership; stereotypes; gender typing; liberal discourse; ideology; agency; communion; social roles; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Very few women hold top corporate positions in Sweden, and women are underrepresented as managers in all work sectors. The present thesis examined stereotypes, perceptions and presuppositions about women, men and management with a combination of perspectives from social and organizational psychology, discourse analysis and gender in organization research. LÄS MER

 2. 2. Swedish management in Singapore: a discourse analysis study

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Cheryl Marie Cordeiro-Nilsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish management; discourse analysis; grounded theory; critical discourse analysis; Singapore management; Sweden; Singapore; systemics functional linguistics;

  Sammanfattning : The concept of Scandinavian management as a specialized field of interest, began in the early 1980s with a variety of methods, including quantitative questionnaires, surveys, case studies and narratives within the organization. This dissertation uses discourse analysis as a tool for studying Swedish management characteristics outside of Scandinavia, mainly in Singapore. LÄS MER

 3. 3. The Pleasure of Management Ideas: The Discursive Formation on Kaizen

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Alexander Styhre; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pleasure.; power; postmodernism; language speech; discourse analysis; management ideas; continuous improvements; manufacturing; kaizen; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : The administration and management of organizations and companies is based upon the belief in the rationality of certain ideas Ð here referred to as management ideas Ð that is, the belief in these ideas1 ability to solve problems and provide opportunities for betterment. The talk of and writings on management ideas (lexis) constitute discursive formations that precede and shapes practices (praxis), i. LÄS MER

 4. 4. Negotiating the international waste trade : a discourse analysis

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Berndt H. Brikell; Örebro universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International Trade; Basel Convention; Hazardous Waste Trade; Multilateral Negotiations; Discourse analysis; Multilateral Environmental Agreements; environmental discourse; Prior Informed Consent; hazardous waste; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : This study investigates the historic development of the management of the international hazardous waste (HW) trade problem, between 1972 and 2000. The method used in the study is discourse analysis, and it is undertaken through the usage of two different perspectives. LÄS MER

 5. 5. Ledningsfunktion i omvandling - Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Detta är en avhandling från Lund University, School of Social Work/Intellecta DocuSys, Göteborg

  Författare :Maria Wolmesjö; Växjö universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work; Ledarskap; yrkesroller; äldreomsorg; ledning och organisation; ledarskap; organisering; handikappomsorg; yrkesroll; första linjens chefer; ledningsfunktion; förändring; omvandling; Sociala förändringar; theory of social work; Social changes; Samhällsvetenskaper; discourse; social work; decentralisation; self-managed work team; New Public Management; organisational reform; care of persons with disabilities; leadership; care of the elderly; management; care manager; teorier om socialt arbete; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1990-talet har många kommunala verksamheter ställts inför ökade kostnader av äldre- och handikappomsorgen och flera organisatoriska förändringar har genomförts. Nya problem och dess lösningar beskrivs ofta förlagda till chef- och ledarskapsområdet. LÄS MER